F

W czym możemy Ci pomóc?

  • Diagnoza i poprawa doświadczeń klientów
  • Nowe usługi i modele biznesowe
  • Rozwój umiejętności reagowania na potrzeby klientów

U

Badania i projektowanie

Pomożemy Ci lepiej poznać i zrozumieć perspektywę oraz oczekiwania klientów. Zbudujemy ich profile, abyś wiedział, kto jest po drugiej stronie. Zaangażujemy cię
w proces badawczy, żebyś miał informacje z pierwszej ręki. Pokażemy Ci, w przystępny sposób, najważniejsze dla twojego wyzwania spostrzeżenia
i wnioski z badania.

Chcesz zaprojektować nową usługę lub doświadczenie? Pomożemy Ci przygotować i przeprowadzić pełny proces projektowy. Od ustaleń wewnętrznych dotyczących celu i zakresu działania  przez dobór zespołu, badania z klientami, projektowanie, prototypowanie i testowanie z nimi nowych pomysłów aż po przygotowania do wdrożenia i testowego wprowadzania na rynek nowego rozwiązania.

Dla klienta model Product as a Service to przede wszystkim mniejsze ryzyko i niższy koszt wejścia, a dla Ciebie to większa elastyczność oraz możliwość zwiększenia przychodów dzięki dodatkowym usługom. Pomożemy Ci stworzyć i przetestować model biznesowy oraz przedstawimy Ci propozycję wartości oparte na usługach.

Zdiagnozujemy doświadczenia z Twoją marką, usługą lub produktem. Stworzymy dla Ciebie wizualizację kroków, jakie musi wykonać klient chcący skorzystać z twojej oferty. Na ścieżce znajdziesz m.in. informacje o kluczowych momentach decyzyjnych, czy o tym, co klientom odpowiada oraz co ich irytuje. To podstawa do dalszego projektowania spójnych i wyróżniających doświadczeń.

Z

Warsztaty i szkolenia

Chcesz, żeby twoje zespoły sprawniej tworzyły i wdrażały pomysły? Przeprowadzimy Cię przez proces koncepcyjny od zebrania informacji, przez wypracowanie i wybór najciekawszych rozwiązań i ich przygotowanie do prezentacji przed zarządem. Zaprosimy do tego procesu również klientów, dzięki czemu skorzystamy z ich doświadczenia, perspektywy i potrzeb.

Spotkania w Twojej firmie trwają zbyt długo i kończą się brakiem konkretnych ustaleń? Zmienimy to. Zaprojektujemy, przeprowadzimy i opracujemy wyniki sesji strategicznych spotkań zespołów projektowych. Pokażemy Ci, że w krótkim czasie da się wypracować wartościowe rezultaty angażując przy tym przedstawicieli różnych obszarów biznesowych.

Masz już gotowe pomysły na nowe rozwiązania? Stworzymy ich prototypy i przetestujemy je z klientami. Następnie wyciągniemy wnioski i zarekomendujemy kierunek dalszego działania.

Poszukamy nowych możliwości rozwoju twojego biznesu: zbierzemy i przeanalizujemy trendy oraz zaangażujemy ekspertów, klientów i pracowników. Wspólnie stworzymy możliwe scenariusze dalszego rozwoju oraz znajdziemy nowe obszary generowania przychodów.

Realizujemy szkolenia z Service Design, Design Thinking oraz Facylitacji biznesowej. SPRAWDŹ TERMINY

E

Wsparcie i inspiracja

Dla Ciebie lub zespołu, pojedyncze sesje albo stała współpraca i obecność przez ustalony okres. Przede wszystkim zależy nam na wspieraniu liderów zmian, którzy w codziennej pracy dbają o uwzględnianie perspektywy klienta. Zderzamy pomysły, podpowiadamy rozwiązania i dzielimy się naszym doświadczeniem.

Nie zawsze potrzebny jest duży warsztat czy proces. Czasami wystarczy konsultacja pomysłu lub kierunku działania z kimś z zewnątrz. Jeśli chcesz masz pytania dot. metod, narzędzi i tego jak przeprowadzić dane działanie aby uwzględnić w nim głos klienta oraz perspektywę biznesu, to zapraszamy na konsultacje zdalne. Konkretnie i zawsze wtedy kiedy potrzebujesz.

Prowadzimy prezentacje, których celem jest inspirowanie do patrzenia na biznes i sektor publiczny przez pryzmat doświadczeń klienta. W oparciu o nasze doświadczenia oraz przykłady z Polski i ze świata pokazujemy jak w praktyce jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.