Co warto wiedzieć o pracownikach z różnych pokoleń

Co zrobić, jeśli w jednym co-worku spotykają się osoby o różnym podejściu do wypełnienia swoich obowiązków? Przy przysłowiowym stole zasiadają pracownicy, którzy do efektywności potrzebują spokoju, obok nich pojawiają się tacy z postawą roszczeniową oraz tacy, którzy są mocno zaangażowani i dążący do ciągłego usprawniania. Czy organizacje są gotowe na korzystanie z dobrodziejstw, jakie może przynieść skupienie się na różnorodności?

Warto mieć świadomość, że obecnie na rynku pracy funkcjonują 4 różne generacje, a za kilka lat dołączy do nich piąta. Ma to znaczący wpływ na employee experience, o którego zaprojektowaniu warto pomyśleć już dziś.

Przyjrzyjmy się więc krótkiej charakterystyce pokoleniowej oraz różnicom w kontekście ścieżki zawodowej.

employee-experience

Źródło: unsplash.com

Baby boomers (pokolenie wyżu demograficznego), urodzeni w latach 1946-1964

To osoby, które są nadal aktywne zawodowo, cieszą się dobrym zdrowiem i niekoniecznie spieszą się z przejściem na emeryturę. To grupa ciężko pracujących, ambitnych osób, skoncentrowanych na wykonywaniu swoich obowiązków. To pokolenie lojalne wobec swojego miejsca pracy. Często Baby boomers są postrzegani jako nieufni w stosunku do nowych technologii oraz zmian. Najczęściej można ich spotkać na wyższych stanowiskach zarządczych. “Praca jest dla nich ważna, dzięki niej czują się potrzebni. Zbudowali sobie pozycję na rynku oraz autorytet, który trudno jest podważyć. Jednak przez swój stosunek do pracy, osoby z pokolenia Baby Boomers mogą popaść w pracoholizm. Wiele z nich uważa, że lepiej jest pozostać dobrze pracującym, systematycznym, ale niewyróżniającym się.”

Czego potrzebują od pracodawcy:

– konkretnych celów i terminów,
– umieszczenia w roli mentora,
– regularnej informacji zwrotnej

Pokolenie X, urodzeni w latach 1965-1980

Pokolenie X składa się z osób, o których można powiedzieć, że są niezależni oraz skoncentrowani na work-life balance. Cenią przyjazne, elastyczne miejsca zatrudnienia i produktywność w stosunku do godzin spędzonych w pracy. To pokolenie poszukuje wydajności i innowacji, zarówno w życiu osobistym jak też zawodowym, ceniąc sobie przy tym autonomię w dokonywaniu wyborów i tworzeniu relacji ze współpracownikami. To osoby z dwudziesto-kilkuletnim stażem pracy, dlatego też często obejmują stanowiska liderskie. Charakterystyczne dla tego pokolenia są decyzje o rezygnacji z pracy w korporacji na rzecz rozwoju własnych biznesów. “Reprezentanci generacji X potrzebują poczucia sensu podejmowanych działań, są jednocześnie nastawieni na współpracę. Ich pokora i szacunek do pracy, którą wykonują, czynią z nich sumiennych pracowników, doceniających to, co udało im się osiągnąć”.

Czego potrzebują od pracodawcy:

– natychmiastowej informacji zwrotnej,
– elastycznej organizacji pracy,
– możliwości zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
– poszerzenia możliwości rozwoju osobistego.

Pokolenie Y, czyli Millenialsi, urodzeni w latach 1981-1996

Millenialsi poszukują pracy mającej znaczenie, która pozwoli im się rozwijać i wykorzystywać swoje umiejętności. Są technologicznie obeznani i wykorzystują to, aby uczynić swoją pracę bardziej wydajną. Chcą być oceniani na podstawie wyników swojej pracy, a nie wysiłku i czasu na nią poświęconego. Często pracują w kilku miejscach, ponieważ poszukują dla siebie tego odpowiedniego. Mają silną potrzebę rozwoju i różnorodności. Nie skupiają się na osiągnięciu sukcesu finansowego i kumulowaniu dóbr, a bardziej na przeżywaniu, doświadczaniu świata. “Ich podejście jest sceptyczne, gdy słyszą o tzw. lojalności pracownika, nie jest dla nich istotne budowanie kariery zawodowej oraz długoterminowe związanie się z organizacją. Pokolenie Y chce pracować nie tylko w zawodzie, ale jednocześnie w firmie, która jest w stanie zagwarantować im możliwość samorealizacji i dobrą atmosferę. Nastawieni są na rozbudowywanie swojego CV, a przy wyborze przyszłego pracodawcy kierują się głównie prestiżem firmy.”.

Czego potrzebują od pracodawcy:

– personalnego podejścia, poznania ich potrzeb,
– zarządzania ukierunkowanego na wynik,
– różnorodności w harmonogramie i rodzaju przydzielonych zadań,
– szybkiego feedbacku.

Pokolenie Z, cyfrowi tubylcy, urodzeni w latach 1997-2009

Pokolenie Z stawia na autentyczność, prawdę i tego oczekuje od swoich współpracowników. Uważani za pierwszych cyfrowych tubylców naszych czasów, nadal cenią sobie relacje offline i interakcje międzyludzkie. Chociaż osoby z pokolenia Z dopiero zaczynają wchodzić na rynek, już dokonują zmian w oczekiwaniach względem środowiska pracy. Chcą autentycznych pracodawców, potrzebują elastyczności, jasnych wskazówek i przejrzystości w stawianych im wymaganiom. Lubią być nagradzani, źle reagują na brak możliwości korzystania z technologii. To pokolenie mobilne, wykonujące zdecydowaną większość zadań w świecie cyfrowym. “Dostęp do wszelkich danych, aplikacji, komunikacji z innymi ludźmi z dowolnego miejsca i o każdej porze nie stanowi dla nich problemu. Potrafią funkcjonować równolegle w obu światach, tym rzeczywistym, jak i wirtualnym, a także płynnie przechodzić z jednego do drugiego. Przedstawiciele opisywanej generacji mają problemy z koncentracją i rozproszoną uwagę, a także powierzchowną oceną oraz analizą informacji”.

Czego potrzebują od pracodawcy:

– możliwości pracy nad wieloma projektami równocześnie,
– precyzyjnych i jasno stawianych oczekiwań,
– autentyczności, szczerości i przejrzystości,
– możliwości samodzielnego zarządzania swoim czasem pracy i zadaniami.

Jak widać na podstawie powyższej charakterystyki, różnice w podejściu do życia zawodowego wśród omówionych pokoleń jest znacząca. Pojawiają się wprawdzie cechy wspólne, jednak to cechy różnicujące determinują to jakiego doświadczenia oczekują w miejscu pracy reprezentanci 4 aktywnych zawodowo pokoleń.

Jak więc zadbać o employee experience tak różnorodnej grupy pracowników?

Po pierwsze: nie dostosowywać się do każdego nowego pokolenia, które wchodzi na rynek pracy, a skupić się na umiejętności poszukiwania najlepszych rozwiązań i świadomym zarządzaniu różnorodnością.

Po drugie: podjąć próbę odnalezienia syntezy, która połączy skrajności międzypokoleniowe, wykorzystując na przykład siłę ko-kreacji.

Po trzecie: być otwartym na rozmowę o potrzebach i jeszcze wnikliwiej i częściej niż dotychczas mierzyć nastroje w zespole.

Oraz po czwarte: pogodzić się z tym, że nie będzie już miejsca na jeden powszechnie obowiązujący standard pracy – będzie on różny w zależności od różnych potrzeb pracowników.

A jakie Ty masz wyzwania w kreowaniu międzypokoleniowego employee expierience w Twojej organizacji?

Źródła:

WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY W POLSCE A GENERACJA. RÓŻNICE MIĘDZY POKOLENIAMI X, Y ORAZ Z, Karolina Martyna Czyczerska, Anna Jadwiga Ławnik, Elżbieta Szlenk-Czyczerska, Rozprawy Społeczne 2020, Tom 14, Nr 3 ISSN 2081-6081

Artykuł pierwotnie ukazał się w magazynie Customer Experience Manager, #3 maj – czerwiec 2022.

Chcesz poprawić doświadczenia swoich pracowników? Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Podobne posty
CO DALEJ?

Skontaktuj się
z nami.

Chętnie umówimy się na niezobowiązujące spotkanie online, podczas którego odpowiemy na Twoje pytania.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do newslettera Fuzers.