Contact

Write to us

Office Assistant

Subjects: Administrative matters, invoices, agreements.

Contact details:
anna.blicharz@fuzers.com
+48 535 033 515

Krzysztof Ożó

Consultant (Service Designer)

Subjects: Customer journey maps, prototyping and testing ideas, trainings, facilitation, presentations for conferences, consulting services.

Contact details:
krzysztof.ozog@fuzers.com
+48 508 843 474

Katarzyna Michalak

Design Researcher

Subjects: qualitative marketing research.

Contact details:
katarzyna.michalak@fuzers.com
+48 782 708 373

CEO, Consultant (Service Designer)

Subjects: Customer journey maps, prototyping and testing ideas, trainings, facilitation, cooperation and work at FUZERS.

Contact details:
piotr.wojciechowski@fuzers.com
+48 535 965 285

MAILING ADDRESS

FUZERS Sp. z o.o.

ul. Staszica 14/12, 20-081 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000761205, NIP 7123377651. Kapitał założycielski: 10.000 PLN.