Inicjatywa na Rzecz Przyszłości bez Odpadów – case study

Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów poruszyła i zmotywowała do pracy mieszkańców nie tylko ze Szczecina, ale i z całej Polski. Dzięki sile kokreacji, czyli współtworzeniu, uczestnicy i uczestniczki tworzyli pomysły, których w pojedynkę sami by nie wygenerowali. Ze względu na różny wiek członków zespołu, różne doświadczenie życiowe, umiejętności.

Współtwórcy wyczekiwali kolejnych warsztatów, żeby móc dalej rozwijać swoje koncepty, będące próbą odpowiedzi na trudne wyzwanie. Poznawali nowych, energicznych ludzi, z którymi łączyła ich wiara w podobne wartości.

Odczuwali satysfakcję, że byli częścią projektu, którego celem była praca na rzecz przyszłości bez odpadów. Uczestnicy Inicjatywy udowodnili, że w stosunkowo krótkim czasie można dowieźć prototypy rozwiązań na jedno z trudniejszych wyzwań współczesnego miasta.

Opis wyzwania

Inicjatywa na Rzecz Przyszłości bez Odpadów to projekt społeczny realizowany w formule online. Celem projektu było wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów w Szczecinie. Ponadto, chcieliśmy zaangażować mieszkańców do działania, które pozwoliłoby im poczuć się odpowiedzialnymi za miasto, w którym żyją i z którego mogą być dumni.

Projekt został przeprowadzony w dwóch sprintach (dwóch edycjach). W każdej z nich, zespoły mierzyły się z innymi wyzwaniami. W większości dotykały one obszarów:

  • generowania odpadów ogółem,
  • stosunku do naprawiania przedmiotów,
  • umiejętności segregowania,
  • osiedlowych pojemników na odpady.

Po wyborze wyzwania, zespoły brały udział w serii warsztatów prowadzonych przez mentorów FUZERS przez ok. 8 tygodni. To był czas twórczej pracy, ale i wylanych potów i łez.

Co z tego powstało?

Łącznie, uczestnicy Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów spędzili ponad 952 godziny pracując nad swoimi rozwiązaniami. Nikt im za to nie płacił, nie gwarantował, że ich rozwiązania zostaną wdrożone. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. A mimo to 13 zespołów dowiozło prototypy rozwiązań w różnej formie: od stron internetowych i aplikacji przez prototypy 3D, aż po fizyczne prototypy zbudowane z klocków lego czy kartonów i papieru.

Rozwiązania nie były budowane wyłącznie na bazie własnych pomysłów. Aby je dowieść, w takiej formie, w jakiej zostały dowiezione, zespoły przeszły przez serię wywiadów, analizy danych zastanych, inspiracji ze świata.

Prototypy były także testowane z użytkownikami – a po testach, zespoły nanosiły poprawki. Te działania doprowadziły do tego, że zespoły czuły nie tylko dumę ze swojej pracy – ale i satysfakcję.

W jaki sposób pracowaliśmy?

Do pracy nad wyzwaniem pracowaliśmy w metodzie Design Thinking. Zespoły przeszły przez etap empatyzacji (współodczuwania z użytkownikami rozwiązania), ideacji (generowania rozwiązań), prototypowania (materializowania pierwszych pomysłów) i testowania (zderzania swoich koncepcji z mieszkańcami Szczecina). Dodatkowo w procesie uwzględniliśmy krok “Przygotowanie do wdrożenia”, aby móc przybliżyć zespoły do wdrożenia prototypu w życie.

Jako FUZERS zaprojektowaliśmy proces, wykorzystujący ogromny potencjał kokreacji na skalę miasta, a nawet kraju. W roli Przewodników, prowadziliśmy warsztaty w formule online i zdalne konsultacje. Z doświadczeń i wniosków z projektu testowego wiedzieliśmy, jak ważny jest dla nas feedback od uczestników.

Dlatego uczestnicy byli przyzwyczajeni, że na koniec każdego spotkania pytaliśmy ich o opinie, rekomendacje, przemyślenia. Zależało nam na wprowadzaniu kultury otwartego feedbacku. Wiedzieliśmy, że słuchanie uczestników i reagowanie na ich pomysły poprawi ich doświadczenie pracy w projekcie społecznym.

Kokrecję, czyli współtworzenie, można wykorzystywać na wiele sposobów. Przykład Inicjatywy to jeden z wielu. Skoro oddawaliśmy pole do działania mieszkańcom w tym projekcie, to zostawiamy im też podsumowujący głos:

Pobierz darmowy open-source i dowiedz się więcej o tym, jak przebiegł projekt, który wykorzystał siłę miejskiego współtworzenia.

Podobne posty
CO DALEJ?

Skontaktuj się
z nami.

Chętnie umówimy się na niezobowiązujące spotkanie online, podczas którego odpowiemy na Twoje pytania.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do
    naszego newslettera.