Jak dbać o motywację pracowników?

Pozytywne Employee Experience – EX – jest elementem kształtowania wizerunku marki czy organizacji. Warto o to zadbać, bo badania pokazują, że takie działania przynoszą firmie same korzyści. Jednym z elementów, wpływających na dobre EX jest motywowanie pracowników. Jak dbać o ten obszar i jak skutecznie motywować pracowników do efektywnej pracy, budując ich zadowolenie i satysfakcję?

Jak stworzyć dobry system motywacyjny pracowników?

Chcąc skutecznie motywować pracowników, należy przyjrzeć się przede wszystkim ich potrzebom. Badania pokazują, że inaczej motywuje się pracowników na różnych szczeblach organizacji. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że na wyższych stanowiskach, specjalistów i managerów, motywacją do pracy są w dużej mierze czynniki pozapłacowe, związane z możliwością podnoszenia własnych kompetencji – uczestnictwo w szkoleniach czy kursach, a także przejrzysta ścieżka awansu i możliwość wykorzystania swoich kompetencji. Na stanowiskach, związanych z produkcją i prostymi pracami, głównym czynnikiem motywacyjnym jest pensja oraz nagrody. Zanim więc zaczniesz budować system motywacyjny w swojej firmie, rozpoznaj dobrze oczekiwania pracowników na różnych szczeblach i dostosuj go do ich potrzeb, by działał on skutecznie i spełniał swoje zadania.

Jaki wpływ EX ma na funkcjonowanie całej organizacji?

Doświadczenie pracownika, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji. Poziom motywacji, zaangażowania i zadowolenia pracowników ma bezpośredni wpływ na produktywność, jakość pracy oraz poziom obsługi klienta. Pracownicy, którzy doświadczają pozytywnego EX, są bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków na rzecz firmy. Angażują się w swoje obowiązki oraz posiadają większe poczucie przynależności i lojalności. Dlatego dbanie o motywację pracowników poprzez kreowanie pozytywnego doświadczenia pracy staje się priorytetem każdej organizacji, dążącej do osiągnięcia sukcesu. Co więcej, kreowanie pozytywnego doświadczenia pracy przyczynia się do poprawy wizerunku firmy w oczach pracowników, co umożliwia przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych specjalistów na rynku.

Techniki motywowania pracowników

Wykorzystanie właściwych technik motywacji ma znaczący wpływ na zaangażowanie oraz efektywność pracowników. Ważne jest, by dopasować je do swojego zespołu. Niewłaściwie dobrane narzędzia motywowania pracowników mogą nie tylko nie działać, ale przynosić skutek odwrotny od zamierzonego – powodować demotywację i poczucie niezrozumienia potrzeb. Przykładem takiego działania są wyśmiewane czasem „owocowe czwartki”, czyli częstowanie pracowników owocami w określony dzień tygodnia. Choć sam pomysł jest świetnym czynnikiem motywującym do pracy w określonych warunkach, implementowany bez refleksji na każdym poziomie organizacji, jako stosunkowo nisko kosztowy, doprowadził do karykatury samego siebie, będą traktowany często jako zapychacz, gdy brak pomysłów na właściwie dopasowaną motywację pracowników. Jakie są zatem narzędzia motywowania pracowników? Poznaj niektóre z nich!

Przyjazne miejsce pracy warte więcej niż sądzisz

Niezwykle istotne jest tworzenie środowiska pracy, które sprzyja zaangażowaniu i motywacji pracowników. Pracownicy, którzy czują się docenieni, wspierani i zintegrowani w zespole, są bardziej skłonni do podejmowania dodatkowych wysiłków i angażowania się w cele firmy. W rezultacie inwestowanie w przyjazne miejsce pracy przynosi korzyści nie tylko w postaci zwiększonej produktywności i efektywności, ale także pozytywnie wpływa na wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Warto w zespole dbać, by pracownicy się lubili i szanowali, a praca była miejscem, gdzie nie przychodzi się w stresie i napięciu, ale miejscem, gdzie realizuje się wspólne cele.

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach

Pracownicy, którzy mają okazję uczestniczyć w szkoleniach i zdobywać nowe umiejętności, czują się bardziej docenieni i zmotywowani do osiągania lepszych wyników. Dostęp do szkoleń nie tylko pozwala pracownikom rozwijać się zawodowo, ale również zwiększa ich wartość dla firmy poprzez poszerzanie kompetencji i umiejętności, co przekłada się na korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji. To doskonałe narzędzie motywowania na wyższych poziomach organizacji, gdzie pracownicy oczekują inwestowania w ich potencjał.

Pozytywny feedback

Pracownicy potrzebują wskazówek i uznania za swoje wysiłki, aby czuli się docenieni i motywowani do dalszego rozwoju. Pozytywne opinie na temat ich pracy budują ich pewność siebie i poczucie własnej wartości, co wpływa korzystnie na ich zaangażowanie i wydajność. Dlatego też regularne podkreślanie osiągnięć i sukcesów pracowników jest ważne dla budowania pozytywnego klimatu pracy i zachęcania ich do osiągania jeszcze lepszych wyników.

Elastyczne godziny pracy

Umożliwiając pracownikom dostosowanie swojego czasu pracy do indywidualnych potrzeb i życiowych obowiązków, firma wykazuje zrozumienie i troskę o dobrostan swoich pracowników. Elastyczne godziny pracy pozwalają pracownikom na lepsze zrównoważenie życia zawodowego i prywatnego, co z kolei przekłada się na zwiększenie satysfakcji z pracy oraz redukcję poziomu stresu.

Nagrody i premie

Nagradzanie osiągnięć oraz wkładu pracowników w rozwój firmy jest nie tylko formą uznania ich wysiłków, ale także bodźcem do dalszego zaangażowania i wysiłku. Premie finansowe, bonusy oraz nagrody niematerialne, takie jak dni wolne czy vouchery na usługi, stanowią dodatkową motywację dla pracowników. Wprowadzenie klarownych kryteriów oceny oraz sprawiedliwego systemu nagród pozwala na budowanie kultury doceniania osiągnięć, co jest niezwykle motywujące.

Korzyści, jakie przynosi firmie zadowolony pracownik

Pracownicy, którzy są zadowoleni z warunków pracy, mają większą motywację do osiągania celów, wykazują większe zaangażowanie oraz wyższą produktywność. Tacy pracownicy często są bardziej lojalni wobec firmy, co przekłada się na redukcję rotacji pracowników oraz zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniami nowych pracowników. Pozytywne doświadczenia pracowników mogą również przyczynić się do poprawy wizerunku firmy na rynku pracy, co ułatwia przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów.

Pułapki nieodpowiednio zaplanowanych systemów motywacyjnych

Jedną z najczęstszych pułapek nieodpowiednio skonstruowanego systemu motywacji jest niewłaściwe dopasowanie nagród do potrzeb pracowników lub nierównomierny podział nagród między pracownikami, co prowadzi do poczucia niesprawiedliwości i frustracji – dokładnej odwrotności motywacji. Innym zagrożeniem jest stosowanie zbyt dużego nacisku na nagrody materialne kosztem innych form motywacji, takich jak uznawanie osiągnięć czy budowanie relacji z pracownikami. W konsekwencji prowadzi to do zniechęcenia pracowników i obniżenia morale w zespole. Dlatego ważne jest odpowiednie zaplanowanie i monitorowanie systemów motywacyjnych, aby uniknąć tych pułapek. 

Wdrażanie skutecznych strategii motywacyjnych to kluczowy element budowania pozytywnej atmosfery pracy i zwiększania zaangażowania pracowników. Poprawiając doświadczenie pracownika, firma może efektywniej osiągać cele biznesowe i utrzymywać przewagę.

Więcej na temat motywacji pracowników przeczytasz w artykule: „Motywowanie pracowników – sposoby, przykłady i cele„.

Potrzebujesz pomocy w kwestii CX i EX? Poznaj naszą ofertę! Ścieżka klienta i pracownika, CX Safari, Research i benchmarki rynkowe, Service Blueprint, Warsztaty CX/EX, Szkolenia.

Podobne posty
CO DALEJ?

Skontaktuj się
z nami.

Chętnie umówimy się na niezobowiązujące spotkanie online, podczas którego odpowiemy na Twoje pytania.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do newslettera Fuzers.