Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Polityka prywatości

Ulepszamy istniejące usługi, poprawiając wskaźniki satysfakcji i lojalności klienta

4–8%

wzrostu obrotów. Tyle jest w stanie wygenerować poprawa doświadczenia klienta w trakcie usługi.

Z naszego doświadczenia wynika też, że:

 • badania jakościowe prowadzone przez doświadczony zespół badaczy jakościowych są kluczowe dla ulepszenia usług i produktów,

 • audyt istniejącej usługi i porównanie go z usługami konkurencji daje olbrzymią i cenną wiedzę, ważną dla rozwoju biznesu,

 • ścieżka doświadczeń klienta to optymalne narzędzie do zmapowania całościowego doświadczenia klienta z usługą i zidentyfikowania jej kluczowych błędów.

Dla kogo?

Dla startupów, firm oraz instytucji publicznych, które chcą:

poprawić wskaźniki związane z satysfakcją i lojalnością klientów;

sprawdzić, jak klienci oceniają ich aktualne produkty i usługi;

określić obszary do innowacji, usprawnień lub wzmocnienia;

wypracować szybkie do wdrożenia rozwiązania usprawniające.

Co zyskujesz?

 • Wiedzę dotyczącą Twojego klienta, jego potrzeb, zachowań i doświadczeń z Twoją usługą.
 • Ścieżkę doświadczeń Twojego klienta – czytelne narzędzie do wielowymiarowego analizowania usługi.
 • Wiedzę i narzędzia niezbędne do monitoringu i poprawy funkcjonowania Twojego biznesu.
 • Potencjał integracji zespołów z różnych działów organizacji.

Usługi FUZERS

Audyt usług lub produktów online i offline

Przeanalizujemy – wspólnie z klientami – obecne usługi i produkty i zdiagnozujemy obszary, które warto wzmocnić lub poprawić.

Badania z klientami

Za pomocą indywidualnie dobranych metod badawczych poznamy ich potrzeby, doświadczenia i motywacje. Wykorzystujemy między innymi:

 • IDI – pogłębione wywiady indywidualne;
 • service safari – skorzystanie z usługi w roli użytkownika lub klienta;
 • etnografię – rejestrowanie reakcji badanych użytkowników lub klientów za pomocą metod etnograficznych (w przypadku service design często jest to etnografia mobilna, w ramach której badana osoba samodzielnie rejestruje swoje myśli, odczucia i decyzje) oraz
 • warsztaty badawcze.

Tworzenie ścieżki doświadczeń klienta

Wyniki audytu oraz badań z klientami naniesiemy na ścieżkę doświadczeń klienta, która w przystępny sposób pokaże usługę z perspektywy klienta oraz w kontekście jego doświadczeń – pozytywnych i negatywnych.

Implementacja procesu monitoringu i bieżącej poprawy usługi

Z Twoim udziałem zaplanujemy i przeprowadzimy proces stopniowego wprowadzania zmian w usłudze. Weźmiemy pod uwagę zarówno quick wins, to znaczy natychmiastowe usprawnienia, jak i długofalowe procesy zmian. Wyszkolimy też wewnętrzny zespół, który będzie monitorować postępy w ulepszaniu doświadczenia klienta.

Dobór mierników satysfakcji z usługi

Pomożemy Ci dobrać odpowiednie do sytuacji i biznesu mierniki, dzięki którym będziesz w stanie na bieżąco kontrolować, czy wprowadzane zmiany pozytywnie wpływają na doświadczenie i lojalność klientów.