logo fuzers latające

Warsztaty

Przełamuj silosy i łącz perspektywy podczas wspólnej pracy.

OPINIA

ikonka

„Szkolenie Customer Journey pomogło nam zbudować świadomość tego, jak ważne w podejmowaniu decyzji w zespołach jest zidentyfikowanie trudności jakie napotyka klient i dobrych momentów związanych z procesem czy usługą. Zaletą szkolenia była możliwość stworzenia rzeczywistych ścieżek dla zaprojektowanych przez nas procesów."

Roksana Malesa-Danieluk
Tribe Omnichannel, BNP Paribas Polska

Czym są warsztaty?​

Warsztatowa metoda pracy to podejście, które polega na wspólnym, aktywnym i twórczym rozwiązywaniu problemów, wymianie pomysłów i uczeniu się w grupie.

 

Głównym celem warsztatowej metody pracy jest angażowanie uczestników w proces twórczy oraz umożliwienie im zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy na dany temat.

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych wykładów, gdzie jeden ekspert przekazuje wiedzę pasywnym słuchaczom, warsztaty zachęcają uczestników do aktywnego udziału, dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami oraz współpracy z innymi uczestnikami.

 

 

Kluczowe elementy warsztatowej metody pracy to:

 

1. Interakcja: Uczestnicy warsztatów są zachęcani do wzajemnej komunikacji, wymiany myśli i pomysłów.

 

2. Praktyczne zadania: Zamiast jedynie słuchać wykładów, uczestnicy wykonują praktyczne zadania, które pomagają im przyswoić wiedzę i umiejętności.

 

3. Współpraca: Uczestnicy często pracują w grupach, co pozwala na naukę przez współpracę i dzielenie się doświadczeniami.

 

4. Refleksja i analiza: Warsztaty zwykle obejmują momenty refleksji, które pozwalają uczestnikom przemyśleć to, czego się nauczyli, oraz zrozumieć, jak mogą zastosować te umiejętności w praktyce.

 

5. Przystępność: Warsztatowa metoda pracy jest dostosowywana do poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników, aby wszyscy mogli skorzystać z sesji.

 

Jakie warsztaty robimy w FUZERS?​

Warsztaty współtworzenia

W ramach tego typu spotkań łączymy firmy z ich klientami. Dzięki temu mogą oni wspólnie omawiać i pracować np. nad pomysłami na nowe usługi lub produkty.

 

Warsztaty strategiczne 

To spotkania, w trakcie których budowane lub omawiane są elementy strategii. Często tego typu warsztaty służą również przełożeniu strategii na konkretne inicjatywy, które powinny zostać zrealizowane.

 

Warsztaty typu Design Sprint

To warsztaty szybkiego projektowania i testowania z klientami. Sprawdzą się, gdy potrzebujesz, w krótkim czasie, zaprojektować i przetestować z klientami prototyp jakiegoś rozwiązania online lub online.

CO DALEJ?

Skontaktuj się
z nami.

Chętnie umówimy się na niezobowiązujące spotkanie online, podczas którego odpowiemy na Twoje pytania.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do
    naszego newslettera.