Bezpłatne materiały o Service Design Thinking

Projekty Service Design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne tworzenie prototypów i ich testy, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (…).”

Skorzystasz z tych materiałów, jeśli chcesz:

  • dowiedzieć się czym jest Service Design Thinking;
  • poznać etapy i założenia procesu;
  • sprawdzić jakie FUZERS wykorzystuje metody i narzędzia;
  • poznać dobre praktyki z naszego doświadczenia projektowego.

Poznaj etapy Service Design Thinking

Projekty Service Design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne tworzenie prototypów i ich testy, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (…).”

  1. Odkrywanie i analiza
  2. Tworzenie rozwiązań
  3. Prototypowanie i testowanie
  4. Przygotowanie do wdrożenia