service-design-thinking-bezpłatne-materiały-edukacyjne-fuzers-2018
Burza mózgów - facylitacja warsztatu

Skorzystasz z tych materiałów, jeśli chcesz:

 
  • dowiedzieć się czym jest Service Design Thinking;
  • poznać etapy i założenia procesu;
  • sprawdzić jakie FUZERS wykorzystuje metody i narzędzia;
  • poznać dobre praktyki z naszego doświadczenia projektowego.
 

Poznaj etapy Service Design Thinking

Projekty Service Design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne tworzenie prototypów i ich testy, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (…).”
  • Odkrywanie i analiza
  • Tworzenie rozwiązań
  • Prototypowanie i testowanie
  • Przygotowanie do wdrożenia

1. Odkrywanie i analiza

Celem tego etapu jest zebranie jak największej ilości informacji dotyczących problemu, jego kontekstu, odbiorców i ich potrzeb. To czas na badania, wywiady, focusy i warsztaty z użytkownikami, desk research, tworzenie map interesariuszy i person. Faza analizy jest momentem, w którym porządkujesz wszystkie zgromadzone informacje, klasyfikujesz je i selekcjonujesz. To również czas na zapisywanie pierwszych insightów z badań, które są istotnymi obserwacjami klienta.

2. Tworzenie rozwiązań

W procesie projektowania usług ważne jest, aby na tym etapie korzystać z wyników fazy badawczej, a także dbać o zmianę punktu widzenia. Zacznij od przyjrzenia się ścieżce klienta. Dzięki niej powinieneś zauważyć tzw. pain pointy, które stanowią punkt wyjścia do pracy nad nowymi rozwiązaniami.

3. Prototypowanie

To cykliczny proces tworzenia materialnych obiektów, służących do testowania różnych aspektów rozwiązania. Prototypy pozwalają dostrzec niespodziewane zachowania użytkowników oraz wyłapać problemy i luki w naszej koncepcji. Na tym etapie celem jest wykreowanie doświadczenia i sprowokowania reakcji. Prototyp nie jest gwarancją dobrze zaplanowanego testu. Dlatego testy powinny być przemyślane i odpowiadać warunkom, w jakich dany produkt jest używany.

4. Przygotowanie do wdrożenia

Ty i Twój zespół przeszliście cały proces projektowania rozwiązania - od analizy perspektywy klientów po testy rozwiązań. Teraz pora do pomysłu zachęcić przełożonych oraz inne osoby w organizacji. Czas przygotować rozwiązanie do wdrożenia! Dzięki sporządzonej na wcześniejszym etapie mapie interesariuszy wiesz już kogo zaprosić na spotkanie, na którym przedstawicie rozwiązanie, przetestowany prototyp oraz omówicie dalszy plan działania.
[su_carousel source="media: 1798,1799,1800,1827" limit="4" width="700" height="600" items="2" title="no"]
service-design-thinking-bezpłatne-materiały-edukacyjne-fuzers-ścieżka-klienta-04-29

Ponad 20 metod  i narzędzi projektowych

Projekty Service Design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne tworzenie prototypów i ich testy, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (…).” [su_table responsive="yes"]
Definicja wyzwaniaMapa interesariuszyDesk researchPunkt widzenia klientaPersona
Wywiady indywidualneObserwacja uczestniczącaWarsztat badawczyMapa empatiiŚcieżka klienta
Burze mózgówTechnika Walta Disney’aKapelusze De BonoDixitStory Cubes
Technika superpozycjiKarty inspiracjiKarta pomysłuKarta selekcjiKarta rozwoju pomysłu
StoryboardPrototypowanieTestowanie rozwiązańService Blueprint Kanwa modelu biznesowego
[/su_table]  
[su_custom_gallery source="media: 1846, 1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861, 1862,1863,1864,1865,1866" limit="20" link="lightbox" title="never"]