Projektowanie usług a cele biznesowe organizacji - Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Projektowanie usług a cele biznesowe organizacji

Rozpoczynając projektowanie usługi priorytetem jest zwrócenie uwagi na cele biznesowe. Dlaczego jest to tak ważne i co może się wydarzyć jeśli celów zabraknie?

Cele biznesowe – wyznaczaj na początku procesu projektowania

Zapewne wielokrotnie słyszałeś o tym, że dla osiągnięciu sukcesu w biznesie kluczowy jest dobry cel:

 • określaj cele,
 • dopilnuj żeby były jasne,
 • działaj z wizją końca,
 • pamiętaj żeby były SMART (konkretne, mierzalne, ambitne, realistyczne, określone w czasie),
 • postaraj się żeby angażowały i inspirowały do działania.

 

Zapisuj cele, wizualizuj je, weryfikuj regularnie ich realizację.

Cele to pierwszy krok w kierunku planowania przyszłości. Są ważne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Bez celu ani rusz. Oczywistość? Więc czemu o tym piszę? 

Zdarzało nam się pracować przy projektach, w których Klient na wstępie wiedział dokładnie CO ma być zrobione, JAK ma wyglądać proces projektowy, ale mgliście lub wcale nie mówił o tym PO CO chce zajmować się danym tematem i JAKĄ ZMIANĘ ma przynieść jego biznesowi wdrożone rozwiązanie. 

Cele biznesowe vs cele użytkownika

Dobre i skuteczne projektowanie lub usprawnianie usług, doświadczeń i produktów wymaga koncentracji na celu. Oczywiście bardzo dobrze, jeśli wiemy, że projektujemy dla użytkownika i jego cele mamy ciągle w głowie. Nie jest to jednak wystarczające, aby uznać rezultat pracy projektowej za sukces. Punkt startu znajduje się dużo wcześniej.  Dobry projekt ma przynieść krótko- lub długoterminowe korzyści biznesowe i od ich określenia należy rozpocząć działania.

Dlaczego określenie celów strategicznych jest takie ważne?

 1. Pokazują kierunek – są jak kompas. Umożliwiają sprecyzowanie działań koniecznych do zrealizowania projektu.
 2. Pozwalają działać efektywnie – bez celów strategicznych możemy się bardzo napracować, zużyć mnóstwo energii i dojść, mówiąc kolokwialnie, w krzaki.
 3. Umożliwiają podejmowanie przemyślanych i mądrych decyzji – cele strategiczne przydają się do selekcji pomysłów w fazie ideacji oraz oceny prototypów. Mamy zawsze gotowe i dostępne kryteria wyboru.
 4. Pozwalają zaoszczędzić pieniądze – wiedząc jakie są cele strategiczne nie wdrażamy rozwiązań, które, w najlepszym przypadku, nie przynoszą korzyści, a w najgorszym – przynoszą straty.
 5. Tworzą bazę do porozumienia w zespole projektowym – czasami mogą być ostatnią deskę ratunku dla zespołu :). W przypadku nieporozumień lub rozbieżności dotyczących kierunku rozwoju projektowanego rozwiązania zawsze można odwołać się do celów.
 6. Stanowią podstawę do ewaluacji – możemy porównać efekty po wdrożeniu z rezultatami zakładanymi w briefie projektowym. 

Skutki braku celów strategicznych przy projektowaniu rozwiązań

Brak jasności po co projektujemy i co chcemy dzięki nowej usłudze/ produkcie osiągnąć lub zmienić wychodzi boleśnie na każdym etapie projektowania. Nieczytelne bądź nieokreślone cele utrudniają:

 • właściwe zdefiniowanie użytkownika (właściwie dla kogo projektujemy skoro nie wiemy po co?), 
 • zaplanowanie badań (jak dobrze określić cele i zakres badań, zdefiniować problemy i pytania badawcze jeśli nie wiemy do czego mają posłużyć?)
 • określenie wyzwania projektowego (jak zdefiniować wyzwanie projektowe jeśli nie znamy oczekiwanego rezultatu?)
 • generowanie pomysłów (jak dotrzeć do rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby użytkownika i pomogą zrealizować cele biznesowe jeśli nie określiliśmy tych ostatnich?), 
 • tworzenie i ocenę prototypów (co mamy osiągnąć dzięki prototypowi, jakimi kryteriami kierować się przy ocenie i wyborze prototypów do dalszych prac?), 
 • testowanie (jak prawidłowo określić cele testów jeżeli nie znamy celów strategicznych dla projektu?)

Najbardziej bolesnym skutkiem jest wdrożenie kosztownego rozwiązania, z pozoru wyglądającego atrakcyjnie, ale kompletnie bezużytecznego. Projektowanie bez celów jest jak granie na loterii – być może przy wielkim szczęściu uda ci się stworzyć rozwiązanie, które będzie sukcesem i pomoże ci zrealizować cele biznesowe, ale równie dobrze, może okazać się, że wyrzuciłeś pieniądze w błoto.