F

Jeśli:

  • chcesz poprawić swoją usługę, tak aby dostarczała klientom lepsze doświadczenie;
  • planujesz stworzyć z zespołem nową usługę i wartość dla klientów;
  • szukasz pomysłów na nowe usługi, ale nie wiesz od czego zacząć.

U

Poprawianie istniejących usług

Ustalimy jaka usługa i dlaczego, jest do poprawy. Następnie potwierdzimy z Tobą cel biznesowy działania, oczekiwany rezultat i jego przebieg. Na tym etapie poznamy lepiej Twoją firmę, rynek, na którym działasz, klientów oraz usługę, którą chcesz poprawić. Zbierzemy również dostępne dane (od Ciebie i z rynku), przeanalizujemy je i ustalimy, co wiemy, a czego nam jeszcze brakuje, aby jak najlepiej zrealizować cel. Dzięki temu masz pewność, że rozumiemy wyzwanie i Twój biznes.

Wiemy już jakich informacji nam brakuje. Zabierzemy się więc za ich zdobywanie. Porozmawiamy z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi.  W ten sposób dotrzemy do ich potrzeb, emocji oraz zadań jakie mają do zrealizowania. Ustalimy, co im odpowiada, a co ich irytuje we współpracy z Tobą. W oparciu o te informacje opracujemy ścieżkę klienta danej usługi, która w przystępny, wizualny, sposób pokaże Ci Twoje mocne strony oraz obszary do ewentualnej poprawy.

Wiedząc, które obszary warto wzmocnić lub poprawić zaczniemy pracę nad tym jak to zrobić. To mocno kreatywna część współpracy gdzie wspólnie z Tobą, Twoim zespołem i często również z klientami, poszukamy konkretnych pomysłów na zmiany i usprawnienia. Na tym etapie odbędą się m.in. warsztaty w modelu ko-kreacji. Dla pomysłów z największym potencjałem na poprawę doświadczenia klienta opracujemy szybkie prototypy, które przetestujemy z klientami. Dzięki temu bardzo szybko, i niskim kosztem, zdobędziesz od nich informacje zwrotne i potwierdzisz sens (lub brak sensu) dalszego inwestowania w dane rozwiązanie.

 

Całość procesu poprawiania usługi zakończy  się opracowaniem raportu, który, poza opisem przebiegu działania, będzie zawierał m.in. ustalone specyfikacje wdrożeniowe oraz konkretne rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju i utrzymania przetestowanych rozwiązań. Chętnie pomożemy Ci również na etapie wdrażania rozwiązań (szkolenia, mentoring, konsultacje). Dzięki temu wiesz jakie konkretnie działania podjąć po zakończeniu naszej współpracy i nie zostajesz sam/a z dalszymi krokami.

Z

Tworzenie nowych usług

Ustalimy jaką usługę i dlaczego, chcesz stworzyć. Następnie potwierdzimy z Tobą cel biznesowy działania, oczekiwany rezultat i jego przebieg. Na tym etapie poznamy lepiej Twoją firmę, rynek, na którym działasz i klientów. Wspólnie z Tobą wypracujemy wizję nowej usługi, która będzie naszym punktem odniesienia w ciągu całego projektu. Na tym etapie ustalimy również jakie informacje mamy, a jakich nam jeszcze brakuje, aby móc rozpocząć prace na tworzeniem nowej usługi. Dzięki temu masz pewność, że rozumiemy wyzwanie i Twój biznes.

Z pewnością Ty i Twój zespół macie już pierwsze pomysły na nową usługę. Dlatego na tym etapie pomożemy Ci je zebrać, uporządkować, a jeśli będzie potrzeba, to uzupełnimy je propozycjami tak naszymi, jak i tymi wypracowanymi wspólnie z Twoimi klientami. Wspólnie wybierzemy najciekawsze pomysły i przeprowadzimy dla nich analizę potencjału rynkowego oraz określimy dla nich szanse i bariery jeśli chodzi o ewentualne wdrożenie. Dzięki temu realnie ocenisz ich wartość dla Twojego biznesu.  Na tym etapie określimy również wstępnie grupę docelową i zbudujemy pierwsze profile klientów.

Dla pomysłów z największym potencjalem rynkowym opracujemy szybkie prototypy, które przetestujemy z klientami. Dzięki temu bardzo szybko, i niskim kosztem, zdobędziesz od nich informacje zwrotne i potwierdzisz sens (lub brak sensu) dalszego inwestowania w dane rozwiązanie.

Całość procesu tworzenia nowej usługi zakończy się opracowaniem raportu, który, poza opisem przebiegu działania, będzie zawierał m.in. ustalone specyfikacje wdrożeniowe oraz konkretne rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju i utrzymania przetestowanych rozwiązań. Chętnie pomożemy Ci również na etapie wdrażania rozwiązań (szkolenia, mentoring, konsultacje). Dzięki temu wiesz jakie konkretnie działania podjąć po zakończeniu naszej współpracy i nie zostajesz sam/a z dalszymi krokami.

E

Kursy i szkolenia

Projektowanie usług, to nie tylko proces i narzędzia. To przede wszystkim sposób myślenia, który w centrum uwagi stawia klienta oraz jego potrzeby i doświadczenia. To szkolenie, które w angażujący sposób, pokaże Ci  jak tworzyć i usprawniać usługi tak, aby dawały dobre doświadczenia i odpowiadały na potrzeby klientów (również wewnętrznych).

Design Thinking, to usystematyzowany proces zespołowego poszukiwania i projektowania innowacji. To proces, który w centrum uwagi stawia klienta i jego potrzeby. Składa się on z 5 etapów (empatia, analiza, generowanie pomysłów, testowanie i prototypowanie). To dobre rozwiązanie jeśli szukasz sprawdzonej metody pracy warsztatowej, która integruje i pobudza kreatywność zespołu, a jednocześnie pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Ścieżka klienta, to jedno z najważniejszych narzędzi Projektowania usług. To dzięki niej jesteś w stanie lepiej zrozumieć jego potrzeby i doświadczenia oraz spojrzeć na świat jego oczami. I to ona jest punktem wyjścia m.in. do usprawniania istniejących usług. Na tym szkoleniu skupiamy się tylko na tym jednym narzędziu. I wszystkim, co jest związane z tworzeniem, analizą i pracą ze ścieżkami klientam w organizacji.

 

 

4-6 miesięczny program rozwoju kompetencji tworzenia nowych oraz poprawiania istniejących usług. To gotowy, sprawdzony i dopasowany do potrzeb Twojej organizacji model pracy, który rozwija umiejętności takie jak: praca w zespołach łączących różnorodne kompetencje i osoby z różnych części organizacji; projektowanie i prowadzenie procesów w duchu projektowania zorientowanego na klienta; zarządzanie projektami Design Thinking i Service Design; dobór i wykorzystanie narzędzi i metod badawczych i projektowych; kreatywność i praca z pomysłami; współpraca w oparciu o pracę projektową; praca z grupą (kompetencje moderatora; rozumienie biznesowych aspektów produktów i usług.

S

Skontaktuj się z nami