Szkolenie Design Thinking i wewnętrzny zespół innowacji w mBank
HR

Szkolenie Design Thinking i wewnętrzny zespół innowacji w mBank

Kontekst projektu

 „Jesteśmy dynamiczną organizacją, która zatrudnia świetnych specjalistów. Potrzebujemy sposobu działania, który połączy to co najlepsze z nas i z Design Thinking”.

Te słowa Łukasza Wiktora, Head of Retail Products and Processes Department w mBank S.A., były punktem wyjścia do wspólnego działania.

Działania, którego celem było:

  • przygotowanie do samodzielnej pracy w roli moderatorów Design Thinking wewnętrznego zespołu projektantów (mDesigners).
  • zaprojektowanie i wdrożenie, dopasowanego do realiów organizacji, modelu pracy opartego o proces Design Thinking. Modelu, który będzie krok po kroku opisywał proces tworzenia nowych oraz usprawniania istniejących usług i produktów banku.

Szkolenie Design Thinking na start

Aby wyrównać wiedzę zespołu zrealizowaliśmy szkolenie design thinking, w trakcie którego uczestnicy:

  • poznali 5-cio etapowy proces Design Thinking (empatyzacja, analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie, testowanie);
  • rozwinęli umiejętność pracy zespołowej w oparciu o ko-kreację;
  • przećwiczyli narzędzia i metody projektowe niezbędne w pracy jako moderator Design Thinking;
  • poznali przykłady wykorzystania Design Thinking w firmach w Polsce i na świecie.

Perspektywa klienta

Wewnętrznego.

Zespół mDesigners w dużej mierze świadczy usługi dla klientów wewnętrznych banku (czyli innych działów).

Dlatego bardzo ważne było określenie potrzeb głównych interesariuszy wewnętrznych (inne działy, sponsorzy projektów, liderzy merytoryczni, moderatorzy Design Thinking).

Po zebraniu tych informacji, wspólnie z zespołem, zaprojektowaliśmy pierwszą wersje modelu pracy w oparciu o Design Thinking, czyli „Przepis na Design Thinking w mBank”.

Test, testy i jeszcze raz poprawki

Nowy model pracy został następnie przetestowany, przez zespół mDesigners, w projektowych bojach.

Na tym etapie zespół realizował pierwsze wewnętrzne procesy w oparciu o „Przepis na Design Thinking”.

Testy tego modelu pracy trwały kilka miesięcy. W ich trakcie mDesigners pracowali pod czujnym okiem zespołu FUZERS.

W trakcie regularnych warsztatów podsumowujących i wielu godzin spędzonych na konsultacjach online poprawialiśmy i dopracowywaliśmy założenia, przebieg, metody i narzędzia, które składały się na mBank’owy przepis na Design Thinking.

Zapisz się do newslettera FUZERS i raz na dwa tygodnie otrzymuj informacje o artykułach, narzędziach i inspiracjach do projektowania jeszcze lepszych usług i doświadczeń.

Ostatni szlif

Ostatnim krokiem w tym procesie był warsztat podsumowujący fazę testów.

To na nim, w oparciu o kilka miesięcy testów, wprowadziliśmy ostatnie poprawki i modyfikacje w modelu.

Tak powstała finalna wersja przepisu na Design Thinking w mBank, który:

  • opisuje krok po kroku przebieg procesu tworzenia nowych oraz usprawniania istniejących usług i produktów z uwzględnieniem wymagań i struktury banku;
  • pokazuje jakie metody i narzędzia mogą zostać wykorzystane na poszczególnych etapach pracy;
  • stanowi przewodnik dla wewnętrznego zespołu moderatorów Design Thinking.

A bank na to…?

Design Thinking był z nami juz kilka miesięcy. W tym czasie zgromadziliśmy spory kapitał w postaci kompetencji i narzędzi wspierających projektowanie z klientami. Wyzwaniem błyo wkomponowanie elementów wynikających z DT w funkcjonujący już zwinny model działania. Jestem przekonany że dzięki temu nauczymy się jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i budować pozytywny Customer Experience.

Naszym celem było trwale osadzenie elementów DT w organizacji. Zbudowanie centrum kompetencji oraz zasad które zagwarantują wysoką jakość realizacji kolejnych inicjatyw. Chcemy tworzyć najlepsze produkty i usługi dla naszych klientów, wymaga to odpowiedniego podejścia, narzędzi i przede wszystkim zaangażowanych ludzi.

Efekt w postaci przepisu i zespołu mDesignerow jest doskonałym fundamentem DT w mBanku.

Łukasz Wiktor, Head of Retail Products and Processes Department, mBank S.A

Szkolenie Design Thinking dla Twojego zespołu?

Porozmawiajmy o Twoim wyzwaniu, Napisz do nas.