Design Sprint, plusy i minusy szybkiego procesu projektowego - Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Design Sprint, plusy i minusy szybkiego procesu projektowego

Design Sprint, to metoda pracy projektowej opisana w 2016 przez Jake’a Knappa (Google Ventures) w książce pod tytułem “Sprint. Solving big problems and test news ideas in just five days”.

Choć książka została opublikowana w 2016 roku, to działania w oparciu o ten model były prowadzone przez zespół Google Ventures kilka lat wcześniej. Sam Sprint to nic innego jak przyśpieszony i skondensowany do 5 dni proces bardzo podobny do procesu (Service) Design Thinking.

Etapy Design Sprintu według Google Ventures.

Dzień 1
Definicja wyzwania projektowego. Określenie grup odbiorców. Dyskusja z ekspertami z organizacji i spoza niej.

Dzień 2
Szkicowanie i tworzenie pierwszych rozwiązań.

Dzień 3
Wybór rozwiązań oraz opracowanie storyboardów opisujących krok po kroku sposób ich działania.

Dzień 4
Tworzenie prototypów wybranych dzień wcześniej rozwiązań oraz przygotowanie się o testów.

Dzień 5
Testowanie rozwiązań z zaproszonymi użytkownikami/klientami oraz zbieranie od nich informacji zwrotnych.

Szczegółowy opis procesu znajdziesz na stronie Google Ventures.

W FUZERS zrealizowaliśmy dotychczas kilka działań bazujących na idei Sprintu.
Oto kilka naszych refleksji dotyczących mocnych i słabszych stron takiej formy pracy.

Plusy takiego podejścia

 • W Sprincie przełamujemy klasyczny model, w którym klient zleca zadanie, agencja je przyjmuje, wraca do siebie i po jakimś czasie prezentuje klientowi rozwiązania. W Sprincie robimy rzeczy RAZEM;
 • Świetnie integruje i angażuje w pracę zespół klienta;
 • Design Sprint to esencja przechodzenia od słów do czynów. To 5 dni super intensywnej i moderowanej pracy. Biorąc pod uwagę jakim problemem w wielu firmach są trwające godzinami lub tygodniami ustalenia, to Sprint jest świetną opcją aby przełamać ten model i zacząć działać w miejsce ciągłego gadania o tym co warto lub trzeba zrobić, aby rozwijać biznes;
 • W bardzo krótkim czasie otrzymujesz konkretny produkt działania w postaci przetestowanych z użytkownikami/klientami prototypów. Na tej podstawie możesz podjąć dalsze decyzje biznesowe dotyczące rozwoju i wdrożenia danego rozwiązania;
 • Design Sprint w większości przypadków będzie tańszy niż proces rozciągnięty na kilka tygodni;
 • Pracując w oparciu o Sprint szybciej poczujesz namacalne efekty procesu.

Zdjęcia z jednego ze Sprintów zrealizowanych dla IKEA przez nasz zespół.

Minusy takiego podejścia

 • Na 5 pełnych dni “wyjmujemy” kilkuosobowy zespół projektowy z innych działań w organizacji, a to może być duże wyzwanie w większości firm;
 • Sprint ma ma mocno zredukowaną fazę badawczą (1 dzień), co rodzi ryzyko, że nie do końca dobrze zdiagnozujemy realne problemy użytkowników/klientów;
 • Brak ko-kreacji z użytkownikami. W ramach Sprintu zespół projektowy sam tworzy rozwiązania, a dopiero na końcu procesu testuje z użytkownikami/klientami przez co możemy stracić trochę ciekawych pomysłów;
 • Niezbędny jest dobry i sprawdzony w bojach facylitator (najlepiej spoza organizacji), który zna proces i pomoże Design Sprint przygotować, przeprowadzić i podsumować. To dlatego, że 5 dni tak intensywnej pracy, to w rzeczywistości rollercoaster emocji, doświadczeń, wrażeń, nastrojów i wszystkiego innego. Zdecydowanie potrzeba tu “silnej ręki”, która utrzyma zespół w ryzach przez ten czas i pomoże dotrzeć do założonego celu, czyli testów prototypów z użytkownikami.

W oparciu o nasze doświadczenia mogę jednak powiedzieć, że nawet jeśli takie podejście ma kilka minusów, to zdecydowanie warto z niego korzystać. Sprint szybko daje konkretne efekty i jest źródłem świetnych i bardzo wartościowych doświadczeń dla jego uczestników i całej organizacji.

Więcej przykładów realizacji projektów w oparciu o ideę Design Sprint znajdziesz m.in. na www.sprintstories.com.

Design Sprint warto zorganizować gdy:

 • Bardzo szybko potrzebujemy konkretnych efektów i np. nowych propozycji rozwiązań w obszarze innowacji, zmian i usprawnień w oferowanych usługach;
 • Chcesz sprawnie przetestować z użytkownikami/klientami swoje pomysły;
 • Chcesz przetestować w działaniu swojego partnera biznesowego (np. agencję Service Design), którą planujesz zaangażować w kolejne procesy i projekty w organizacji;
 • Szukasz sposobów na zaangażowanie i zintegrowanie swojego zespołu wokół idei innowacji oraz szybkiego prototypowania i testowania z użytkownikami/klientami;
 • Chcesz rozwijać umiejętność oraz ideę pracy w interdyscyplinarnych zespołach łączących kompetencje różnych działów organizacji;
 • Szukasz sprawdzonych sposobów na odświeżenie metod pracy i robienie rzeczy “inaczej” niż dotychczas.