; ; Design Sprint w IKEA, czyli jak zaprojektować doświadczenie sklepu - Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Design Sprint w IKEA, czyli jak zaprojektować doświadczenie sklepu

Celem projektu było wsparcie zespołu w stworzeniu jednej konkretnej koncepcji miejsca związanego z nowym sklepem IKEA.

IKEA jest znana niemal wszystkim. Nie jest to zwykły sklep z meblami. W przypadku tej marki możemy mówić wręcz o fenomenie społecznym. Rocznie obsługuje 655 milionów klientów na całym świecie, którzy mogą wybierać spośród 9,5 tysiąca produktów, rozmieszczonych na półkach 389 sklepów.

Nic więc dziwnego, że zespół IKEA Polska odpowiedzialny za otwarcia kolejnych sklepów wciąż poszukuje nowych sposobów i metod pracy wspierających pracę na koncepcja otwarcia i doświadczeniem tych miejsc.

Tym razem, chcąc sprawnie wypracować konkretne propozycje rozwiązań, związanych z ideą Circular Economy, dla nowego sklepu marki postawiliśmy na szybki proces projektowy, czyli Design Sprint.

Naszym celem było wsparcie zespołu w stworzeniu jednej konkretnej koncepcji miejsca związanego z nowym sklepem IKEA. Miejsca, które łączy wartości IKEA oraz ideę Circular Economy oferując jednocześnie klientom ciekawe i angażujące doświadczenie.

W tym celu przygotowaliśmy proces, narzędzia oraz jego uczestników, przeprowadziliśmy 2 dniowy Design Sprint oraz opracowaliśmy raport podsumowujący efekty pracy.

Czym jest Design Sprint?

Design Sprint, to metoda szybkiej pracy projektowej opisana w 2016 przez Jake’a Knappa (Google Ventures) w książce pod tytułem “Sprint. Solving big problems and test news ideas in just five days”. W swojej pełnej formie trwa 5 pełnych dni.
Jednak 5 dni to wersja idealna. Często ograniczamy ją do 2-3 dni warsztatowych, gdyż wtedy łatwiej jest organizacji takie proces faktycznie zrealizować.

Przygotowania

Zanim spotkaliśmy na sali warsztatowej odbyliśmy spotkanie z zespołem IKEA, którego celem było dookreślenie wyzwania/problemu, nad którym będziemy pracować w ramach Design Sprint.

Następnie, w ramach fazy badawczej, przeanalizowaliśmy sporą ilość materiałów, badań i opracowań związanych z ideą Circular Economy.

Dzięki temu lepiej zrozumieliśmy wyzwanie, co pomogło nam w przygotowaniu zestawu konkretnych narzędzi wspierających pracę (karty pracy, wybór odpowiednich metod aktywizujących uczestników, dobór moderatorów wspierających grupy etc.)

Ostatecznie, na potrzeby tego wyzwania zaprojektowaliśmy 2 dniowy proces projektowy, w którym udział brały trzy 5-cio osobowe zespoły składające się z zespołu IKEA oraz zaproszonych ekspertów z obszaru Circular Economy.

Design Sprint w praktyce

Proces projektowy został podzielony na etapy zgodnie z założeniami DS.

Pierwszego dnia pracowaliśmy nad:

  • Definicją wyzwania projektowego;
  • Określeniem grup odbiorców;
  • Dyskusją z ekspertami z organizacji i spoza niej;
  • Szkicowaniem i tworzeniem pierwszych rozwiązań;
  • Wyborem rozwiązań oraz opracowaniem storyboardów opisujących krok po kroku sposób ich działania. 

Drugi dzień został poświęcony m.in. na:

  • Tworzenie prototypów wybranych dzień wcześniej rozwiązań;
  • Testowanie rozwiązań z zaproszonymi użytkownikami/klientami oraz zbieranie od nich informacji zwrotnych.

Każda grupa, pod okiem dedykowanego moderatora i w oparciu o przygotowane wcześniej karty pracy, pracowała w krótkich odcinkach czasowych nad konkretnymi zadaniami.

Całość warsztatów była prowadzona i spinana w całość przez jednego głównego facylitatora dzięki czemu mogliśmy pilnować czasu i skutecznie mobilizować uczestników do jego jak najlepszego wykorzystania.

Efekt końcowy i podsumowanie pracy

Produktem dwudniowego Design Sprint był prototyp przestrzeni promującę ideę Circular Economy dla jednego z nowo otwieranych sklepów marki oraz mapa drogowa działań, które należy podjąć po zakończeniu warsztatów aby tę koncepcję wprowadzić w życie.
Całość prac została podsumowana w formie raportu opisującego dokładnie każdy z etapów, wszystkie pomysły, narzędzi, proces i efekty pracy.