F

Lubimy dzielić się wiedzą i doświadczeniem

Dlatego budujemy bazę materiałów wspierających lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów.

Przygotowanie do projektu i kickoff

Na tym etapie potwierdzamy cele biznesowe projektu, mierniki sukcesu, określamy interesariuszy i harmonogram realizacji. Do tego ustalamy zasady pracy w zespole i to jakie informacje o biznesie i klientach już posiadamy, a czego nam jeszcze brakuje.

F

Kanwa wizji

Pomoże ujednolicić wizję działania w zespole projektowym. Dzięki temu wszyscy będziecie zmierzać w tym samym kierunku.

U

Kanwa zespołu

Wykorzystaj ją na początku pracy z zespołem. Dzięki temu sprawnie ustalicie zasoby i zasady pracy.

Z

Mapa informacji

Spójrz na świat oczami klienta i zastanów się, co myśli, czuje i widzi.

Badania i analiza

Etap zbierania i analizowania informacji na temat potrzeb, oczekiwań emocji i zadań jakie mają do zrealizowania Twoi klienci. To na tym etapie określamy ich najważniejsze problemy i określamy obszary do zmian oraz usprawnień.

F

Mapa emaptii

Spójrz na świat oczami klienta i zastanów się, co myśli, czuje i widzi.

U

Informacje do ścieżki klienta

Uporządkuj proces zbierania informacji od klienta na potrzeby opracowania ścieżki opisującej proces z jego perspektywy.

Z

Ścieżka klienta

Pomoże Ci opisać i zwizualizować przebieg danego procesu z perspektywy klienta

Tworzenie rozwiązań

Etap generowania, rozwoju i wyboru pomysłów, które spełniają cele biznesowe i pomogą dostarczyć klientom wartość.

F

Karta rozwoju pomysłu

Wykorzystaj ją gdy chcesz doprecyzować swój pomysł i przygotować go np. do głosowania.

U

Karta selekcji pomysłu

Pomoże uporządkować proces wyboru najlepszych pomysłów

Z

Model ZOZ

To narzędzie sprawnego reagowania dla wszystkich, którzy, w okresie pandemii, chcą zadbać o doświadczenie klienta.

E

Kwiat lotosu

Rozwijaj pomysły według sprawdzonego schematu.

R

Piramida bisocjacji

Połącz ze sobą różne pomysły i skojarzenia.

Protypowanie i testowanie

Zanim zdecydujesz, czy warto inwestować w rozwój danego pomysłu warto stworzyć jego prototyp. A następnie przetestować go z klientami i dopracować.

F

Karta testu

Dzięki niej sprawnie zbierzesz informacje zwrotne na temat testowanego prototypu.

U

Storyboard

Zwizualizuj przebieg projektowanego procesu/mechanizm działania pomysłu.

Przygotowanie do wdrożenia

Rozwiązania, które pozytywnie przeszły fazę testów z klientami przechodzą do fazy przygotowania do wdrożenia. To w tym momencie robimy ich pogłębioną analizę biznesową.

F

Model biznesowy

Przeanalizuj w jaki sposób dane rozwiązanie będzie na siebie zarabiać.

U

Lean Canvas

Pomoże Ci przeanalizować najważniejsze elementy związane z rozwojem nowej usługi.

Z

Propozycja wartości

Pomaga ustalić jaką wartość generuje Twoje rozwiązanie dla biznesu i organizacji.

E

Service Blueprint

Pomoże w połączeniu perspektywy klienta i biznesu.

R

Service Implementation

Pomoże przemyśleć i zaplanować wdrożenie nowej usługi.

S

Karta wdrożenia

Zbierz w jednym miejscu najważniejsze informacje wdrożeniowe.