F

Lubimy dzielić się wiedzą i doświadczeniem

Dlatego budujemy bazę materiałów wspierających lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów.

U

Kanwa wizji

Pomoże ujednolicić wizję działania w zespole projektowym. Dzięki temu wszyscy będziecie zmierzać w tym samym kierunku.

Z

Kanwa zespołu

Wykorzystaj ją na początku pracy z zespołem. Dzięki temu sprawnie ustalicie zasoby i zasady pracy.

E

Mapa informacji

Przyda się na początku procesu, aby ustalić jakie informacje posiadasz, a jakich jeszcze brakuje.

R

Mapa empatii

Spójrz na świat oczami klienta i zastanów się, co myśli, czuje i widzi.

S

Karta rozwoju pomysłu

Wykorzystaj ją gdy chcesz doprecyzować swój pomysł i przygotować go np. do głosowania.

F

Karta selekcji pomysłu

Pomoże uporządkować proces wyboru najlepszych pomysłów

U

Propozycja wartości

Pomaga ustalić jaką wartość generuje Twoje rozwiązanie dla biznesu i organizacji.

Z

Model biznesowy

Przeanalizuj w jaki sposób dane rozwiązanie będzie na siebie zarabiać.

E

Karta testu

Dzięki niej sprawnie zbierzesz informacje zwrotne na temat testowanego prototypu.

R

Service Blueprint

Pomoże w połączeniu perspektywy klienta i biznesu.

S

Service Implementation

Pomoże przemyśleć i zaplanować wdrożenie nowej usługi.

F

Storyboard

Zwizualizuj przebieg projektowanego procesu/mechanizm działania pomysłu.

U

Model ZOZ

To narzędzie sprawnego reagowania dla wszystkich, którzy, w okresie pandemii, chcą zadbać o doświadczenie klienta.

Z

Ścieżka klienta

Pomoże Ci opisać i zwizualizować przebieg danego procesu z perspektywy klienta

E

Lean Canvas

Pomoże Ci przeanalizować najważniejsze elementy związane z rozwojem nowej usługi.

R

Informacje do ścieżki klienta

Uporządkuj proces zbierania informacji od klienta na potrzeby opracowania ścieżki opisującej proces z jego perspektywy.