Czym jest facylitacja?Facylitacja to uporządkowany proces prowadzenia procesu, spotkania lub warsztatu. Jej celem jest jak najlepsze wykorzystanie czasu na takie działanie, przeprowadzenie grupy przez proces, ewentualne konflikty i różnice zdań oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań.Kim jest facylitator?Facylitator projektuje proces, a następnie prowadzi grupę i czuwa nad tym, aby pracowała ona efektywnie. Facylitator nie jest trenerem. Nie dzieli się wiedzą. Nie musi być ekspertem w dziedzinie, nad którą pracuje. Często nawet lepiej, gdy nim nie jest, dzięki temu może spojrzeć obiektywnie na wyzwanie.  
Szkolenie facylitacja - Piotr Wojciechowski
Burza mózgów - facylitacja warsztatu
 Kiedy warto wykorzystać facylitację?Wsparcie facylitatora oraz kompetencje w tym zakresie przydadzą się w momencie, kiedy organizujesz np. firmową burzę mózgów lub spotkanie strategiczne. Trudno jest wtedy łączyć rolę pracownika zaangażowanego w pracę koncepcyjną z rolą facylitatora prowadzącego zespół i pilnującego, aby proces przebiegał zgodnie z planem i zasadami. Dlatego w takich sytuacjach warto wykorzystać facylitację i zaangażować zewnętrzne wsparcie, którego nie dotyczą firmowe zależności personalne czy ewentualne konflikty. Dzięki temu facylitator skupia się na zadaniu i doprowadzeniu grupy do wyznaczonego celu. Zobacz jak w praktyce działa facylitacja na przykładzie naszych realizacji dla Mint Media, IKEA czy Banku Millennium.
Wspieramy realizację m.in.:
 • firmowych burz mózgów oraz sesji kreatywnych;
 • spotkań strategicznych na różnych szczeblach organizacji (także na poziomie zarządów);
 • warsztatów dot. wypracowywania misji i wizji;
 • spotkań zespołów projektowych;
 • interdyscyplinarnych spotkań różnych działów organizacji;
 • spotkań dot. planowania lub podsumowania roku;
 • spotkań warsztatowych dla dużych grup;
 • projektowania procesów dot. tworzenia i wdrażania innowacji w organizacji;
 • budowania i rozwoju wewnętrznych działów innowacji, akceleratorów etc.
Analiza pomysłów - facylitacja warsztatu
Graphic recording - szkolenie facylitacja
Pomożemy Ci w:
 • doprecyzowaniu celów procesu, warsztatu lub spotkania;
 • doborze lub zaprojektowaniu metod i narzędzi;
 • zaprojektowaniu procesu pracy;
 • doborze i przeszkoleniu/wprowadzeniu osób do zespołu projektowego odpowiedzialnego za innowacje;
 • doborze oraz przygotowaniu dodatkowych facylitatorów;
 • przygotowaniu niezbędnych materiałów;
 • facylitacji (prowadzeniu) procesu, warsztatu lub spotkania;
 • zapisie graficznym procesu (graphic recording);
 • podsumowaniu wyników pracy i przygotowaniu podsumowania;
 • poprowadzeniu grupy zgodnie z Twoimi wytycznymi i założeniami;
 • organizacji (dobór odpowiedniej przestrzeni, cateringu, oprawa foto i video, komunikacja z uczestnikami etc.)