Projektowanie procesu rozwoju pomysłów - innowacje pracownicze
HR

Projektowanie procesu rozwoju pomysłów -innowacje pracownicze w Interia.pl –

Kontekst projektu

Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc ponad 17 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem.

Zarząd oraz pracownicy wciąż poszukują nowych pomysłów na usługi, produkty i rozwiązania, dzięki którym jeszcze więcej użytkowników będzie odwiedzać strony serwisu.

Innowacje pracownicze w praktyce

W tym celu firma organizuje wewnętrzne spotkanie, w ramach którego zespoły pracowników opracowują koncepcje zmian w produktach, usługach i procesach wewnętrznych.

Pod koniec wydarzenia poszczególne zespołu prezentują swoje rozwiązania m.in. przed Zarządem.

Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymują nagrody i szansę na wdrożenie swoich rozwiązań w organizacji.

Wyzwanie – stworzenie spójnego systemu

Wyzwanie przed jakim stanęliśmy, to wsparcie grupy 60 pracowników w wypracowaniu spójnego i jednorodnego systemu przygotowania, rozwoju i prezentacji pomysłów podczas kolejnej edycji firmowego dnia innowacji.

Krok pierwszy – edukacja

Proces został oparty na 4 cyklach spotkań z poszczególnymi grupami pracowników.

Pierwszy dwa cykle, to szkolenia Design Thinking (DT) oraz Lean Startup, dzięki którem wprowadziliśmy grupę w założenia zwinnych procesów projektowych, które w centrum uwagi stawiają użytkownika.

Ponadto, na konkretnych przykładach pokazaliśmy, że innowacje pracownicze i praca nad tworzeniem i rozwojem nowych usług i produktów mogą odbywać się w powtarzalny sposób z wykorzystaniem gotowych metod i narzędzi.

Trzeci cykl, nie realizowany przez nasz zespół, poświęcony był wzmocnieniu kompetencji w obszarze szacowania potencjału przychodowego nowych pomysłów.

Zapisz się na newsletter FUZERS. Raz w miesiącu przesyłamy w nim artykuły, książki, dobre praktyki, inspiracje oraz narzędzia, które pomagają tworzyć i poprawiać istniejące usługi.

Innowacje pracownicze – narzędzia wspierające

Czwarty, prowadzony już przez nas, cykl spotkań dedykowany został pracy w oparciu o wybrane narzędzia Design Thinking i Lean Startup.

W tej części uczestnicy pracowali nad rozwojem biznesowym swoich pomysłów i budowali pierwsze prototypy.

Ostatnim elementem było wprowadzenie zaprojektowanego przez nas nowego standardu przygotowania i prezentacji pomysłów.

Wprowadziliśmy m.in.:

  • jasne kryteria oceny pomysłów, aby wszyscy wiedzieli pod jakim kątem będą analizowane ich propozycje;
  • usystematyzowany proces pracy nad przygotowaniem pomysłów do prezentacji oparty na założeniach DT i Lean Startup;
  • wymóg szybkiego prototypowania i szybkiego testowania pomysłów przed ich dalszym rozwojem biznesowym;
  • potwierdzony z Zarządem, 14 slajdowy schemat prezentacji pomysłów, dzięki któremu każdy zespół wiedział jakie informacje musi zawrzeć w swojej prezentacji aby jak najlepiej pokazać Zarządowi wartość i potencjał biznesowy swoich propozycji.

Finalnie, uczestnicy przez 4 tygodnie naszej wspólnej pracy zdobywali nową wiedzę i umiejętności pracując jednocześnie nad rozwojem swoich pomysłów według nowych zasad.

Następnie, kolejne 2 tygodnie przed wydarzeniem zespoły pracowały już samodzielnie nad przygotowaniem ostatecznej wersji prezentacji w oparciu o ustalony przez nas sposób pracy.

Efekt końcowy?

“Wszystko świetnie się udało. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Ustandaryzowanie prezentacji było strzałem w dziesiątkę.” To opinia koordynatorki tego projektu po stronie Interia.pl.

Chcesz stworzyć lub poprawić wewnętrzny program innowacji pracowniczych?

Napisz do mnie: piotr.wojciechowski@fuzers.com