F

Opowiedz nam o swoim wyzwaniu

i pożądanym efekcie, a my zaproponujemy najlepszy sposób jego osiągnięcia.

U

Jak pracujemy?

Wykorzystujemy podejście Service Design, które w centrum uwagi stawia perspektywę klienta.

Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Zebranie informacji oraz przygotowanie propozycji działania.

Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Przygotowanie do rozpoczęcia projektu (m.in. warsztaty startowe, analizy danych).

Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Realizacja projektu/warsztatu zgodnie z założeniami.

Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Opracowanie raportów, podsumowań oraz rekomendacji wdrożeniowych.

Consulting, Service Design, Product-as-a-Service, siła doświadczenia, lepsze produkty i usługi

Prezentacja wyników w organizacji i planowanie dalszych kroków.