Wesprzemy Cię w zaplanowaniu, przeprowadzeniu oraz podsumowaniu procesów dotyczących innowacji, zmian i usprawnień w Twoim biznesie, dziale lub projekcie.

W naszej pracy wykorzystujemy założenia oraz narzędzia podejścia Service Design Thinking. To pięcioetapowy proces (Badania z użytkownikami, Analiza, Tworzenie rozwiązań, Prototypowanie i testowanie, Przygotowanie do wdrożenia) oferujący zestaw gotowych metod i narzędzi oraz porządkujący pracę na procesem zmian.

Dowiedz się o nim więcej tutaj.

Service Design Thinking (Projektowanie usług) polega na dostarczeniu przydatnej i użytecznej, wydajnej i skutecznej oraz pożądanej usługi. (…) Tak więc projekty service design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne generowanie prototypów i testów, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (…)”. (Design Council UK)

 

Szkolenie Service Design Thinking Intro

Warsztat Service Design Thinking dla IKEA

Wsparcie konsultingowe sprawdzi się gdy chcesz:

 • zacząć robić rzeczy „inaczej niż dotychczas”;
 • skutecznie tworzyć i wdrażać innowacje;
 • przeprowadzić audyt usług i zdefiniować obszary do zmian i usprawnień;
 • stworzyć mapę podróży klienta ( z ang. customer journey map) i sprawdzić jakie jest doświadczenie z Twoja usługą z perspektywy konkretnego użytkownika;
 • nauczyć swój zespół współpracy oraz nawiązywania dialogu z klientami i partnerami biznesowymi;
 • szukasz nowych obszarów rozwoju lub chcesz wprowadzić zmiany w swoim modelu biznesowym;
 • stworzyć nową usługę  lub poprawić i uprościć istniejące rozwiązanie online lub offline;
 • wyjść poza myślenie, że cena jest jedynym wyróżnikiem Twojej oferty;
 • poprawić wyniki okresowych ocen satysfakcji klientów;
 • zmienić postawę Twojego zespołu na bardziej prokliencką i przedsiębiorczą;
 • dopasować ofertę do wybranej grupy użytkowników (np. millenialsi, seniorzy etc.);
 • zbudować oraz rozwinąć wewnętrzny dział innowacji;
 • zrobić coś, co zaangażuje pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych.

Korzystając z konsultingu opartego na Service Design Thinking:

 • porządkujesz i nadajesz ramy procesom tworzenia i wdrażania innowacji w organizacji;
 • uczysz się wykorzystania narzędzi i metod wspierających rozwój biznesu;
 • opierasz decyzje biznesowe na konkretnych spostrzeżeniach i wnioskach z badań jakościowych i ilościowych z użytkownikami (bez domysłów, czy to jest coś, czego oni potrzebują);
 • uczysz się szybkiego prototypowania i testowania z użytkownikami (a nie tylko z kolegami z biura);
 • szybko i niskim kosztem weryfikujesz pomysły na zmiany i usprawnienia (bez omawiania godzinami tego, czy to się sprawdzi, czy nie);
 • uczysz zespół współpracy oraz integrujesz go wokół idei skupienia się na użytkowniku (dużo warsztatów, pracy w zespołach z klientami);
 • wychodzisz poza utarte schematy działania i wspierasz rozwój kultury innowacji i klientocentryzmu.

Szkolenie Service Design Thinking Intro

Pracując z nami możesz się spodziewać m.in.:

 • Zależnie od Twojej decyzji – bycia aktywną częścią procesu projektowego na każdym jego etapie lub jedynie monitorowania postępów prac;
 • Cotygodniowego podsumowania działań;
 • Regularnej lub stałej obecności naszego zespołu w Twojej firmie;
 • Fajnej atmosfery i pełnego zaangażowania naszego Zespołu;
 • Współpracy w zespołach łączących różne kompetencje;
 • Wykorzystania Twojej wiedzy i doświadczenia w pracy z narzędziami Service Design Thinking;
 • Minimalizacji ryzyka związanego z rozwojem nowych pomysłów;
 • Współtworzenia i prototypowania z zespołem oraz użytkownikami;
 • Testowania rozwiązań bezpośrednio z użytkownikami w terenie;
 • Pełnego wsparcia naszego Zespołu.

Co otrzymasz w ramach procesu konsultingowego?

 • Mapę interesariuszy, aby wiedzieć kto powinen być zaangażowany w dany projekt;
 • Persony użytkowników, aby widzieć, kto korzysta z Twoich usług;
 • Ścieżki klienta – aby zwizuwalizować i lepiej rozumieć proces korzystania z danej usługi przez użytkownika;
 • Raport z insightami – aby solidnie podsumować etap badań;
 • Raport dot. trendów – aby być na bieżąco z tym, co może wpływać na Twój biznes.
 • Przetestowane z użytkownikami prototypy usługi – aby mieć solidne podstawy do dalszych decyzji biznesowych;
 • Schemat usługi (Service Blueprint) – aby wiedzieć jakie działania wewnętrzne i zewnętrzne musisz podjąć w celu dostarczenia nowego rozwiązania;
 • Storyboardy – aby wiedzieć, jak opowiedzieć o zmianach, które chcesz wprowadzić;
 • Value Proposition – Propozycję wartości, aby rozumieć jaką wartość dostarczysz Twojej grupie docelowej;
 • Model biznesowy – aby wiedzieć w jaki sposób nowe lub ulepszone rozwiązanie będzie na siebie zarabiać;
 • Plan wdrożeniowy – aby wiedzieć jakie kroki należy podjąć po zakończeniu procesu projektowego.