Plansze Service Design Thinking

Projekty Service Design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne tworzenie prototypów i ich testy, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (…).”

Wykorzystaj plansze do:

  • zaangażowania zespołu w procesie projektowania usług;
  • wizualizacji efektów pracy metodą Service Design Thinking;
  • do przećwiczenia metod pracy FUZERS.