Portfolio

EkoStodoła, czyli jak projektowaliśmy i testowaliśmy koncepcję miejsca “zero waste”

Zobacz w jaki sposób zaprojektowaliśmy i wstępnie przetestowaliśmy koncepcję EkoStodoły, czyli fizycznego miejsca, które ma uczyć i inspirować do zrównoważonego gospodarowania zasobami.

Uproszczenie dokumentów w firmie ubezpieczeniowej

Zobacz jak przebiegał proces uproszczenia dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem ich przystępności i przejrzystości dla klientów.

Jak zbudować wewnętrzny zespół projektantów – mDesigners

Kiedy organizacja jest gotowa na kolejny krok w kierunku lepszego projektowania usług i doświadczeń warto pomyśleć o stałym zespole czuwającym nad procesami.

Mapowanie ścieżki pacjenta w sieci klinik leczenia niepłodności

Po raz pierwszy mieliśmy okazję współpracować z sektorem medycznym nad zmapowaniem ścieżki pacjentów w klinice leczenia niepłodności.

Propozycja wartości internetowego serwisu Biznes.gov.pl

Współpraca z Ministerstwem Technologii i Przedsiębiorczości i wykorzystanie Service Design do projektowania nowej propozycji wartości dla rządowego serwisu internetowego dla przedsiębiorców.
Customer Journey Mapping

Mapowanie doświadczeń przedsiębiorcy-rekrutera w mikro i małych firmach dla pracuj.pl

Poznanie perspektywy, doświadczeń oraz potrzeb przedsiębiorców rekrutujących pracowników w firmach z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Nowa formuła prezentacji pomysłów podczas wewnętrznego wydarzenia w Interia.pl

Wsparcie grupy 60 pracowników w wypracowaniu spójnego i jednorodnego systemu przygotowania, rozwoju i prezentacji pomysłów.

Service Design Thinking w nowoczesnym banku

Wspólnie z mBank zaprojektowaliśmy nowe podejście do zakupu kredytu wprowadzając rozbudowaną ścieżkę na urządzenia mobilne. 

Pierwsza na świecie IKEA dla Firm

Wspólnie z Klientem zaprojektowaliśmy ścieżki doświadczeń uczestników eventu otwarcia IKEA dla firm.

Firmowy Dzień Innowacji w ClickMeeting

W FUZERS bardzo lubimy projektować i prowadzić tego typu spotkania, dlatego też z całą mocą zaangażowaliśmy się w to, aby Delivery Day w ClickMeeting był angażującym i wartościowym doświadczeniem dla wszystkich 60-ciu uczestników.

IKEA Design Sprint

Celem projektu było wsparcie zespołu w stworzeniu jednej konkretnej koncepcji miejsca związanego z nowym sklepem IKEA.

Burze mózgów – warsztaty agencji interaktywnej

Celem warsztatów było zademonstrowanie wachlarza możliwości, aby uczestnicy mogli wybrać te, które najbardziej im odpowiadają i w następnym kroku będą mogli wdrożyć w swoją codzienną pracę.
Projekt wydarzenia firmowego SKANSKA - FUZRS Event Design

Projektowanie doświadczenia firmowego – event firmy Skanska

Przeanalizowaliśmy dotychczasowe doświadczenia uczestników BU Days oraz przygotowaliśmy rekomendacje zmian w koncepcji, założeniach i przebiegu kolejnej edycji. 

Millenialsi w Santander Consumer Bank, czyli jak poprawić komunikację z klientami?

Klient zauważył potrzebę wprowadzenia zmiany w sposobie komunikacji do określonej grupy klientów. Zdecydowaliśmy się na pracę w formule warsztatu ko-kreacyjnego.

Mapowanie doświadczeń użytkowników. Case study nocowanie.pl

Wspólnie z Klientem stworzyliśmy mapy aktualnego doświadczenia klienta w procesie zakupowym online oraz pracowaliśmy nad stworzeniem zestawu rekomendacji dotyczących możliwych zmian i usprawnień w tym procesie.

Facylitacja wewnętrznego spotkania w banku

FUZERS w roli facylitatora, który pomógł przygotować oraz przeprowadzić spotkanie jednego z działów banku.

Poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w energetyce 

Wspólnie z Klientem przygotowaliśmy scenariusz trzydniowego wydarzenia w formule tzw. Service Jam. 

Szkolenie z Service Design Thinking dla International Paper

Celem szkolenia było pokazanie codziennych wyzwań w zupełnie nowej optyce, zaproponowanie nowego, świeżego podejścia i wzbogacenie już istniejącego cyklu szkoleniowego o coś, czego jeszcze nie było.

Ko-kreacja i otwarcie nowego sklepu IKEA w Lublinie

Zostaliśmy poproszeni o pomoc w zmianie dotychczasowego sposobu pracy poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu, bazującego na jednej z metod Service Design Thinking, czyli ko-kreacji.