Nowa formuła prezentacji pomysłów podczas wewnętrznego wydarzenia w Interia.pl

FUZERS > Konsulting biznesowy > Nowa formuła prezentacji pomysłów podczas wewnętrznego wydarzenia w Interia.pl

Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc ponad 17 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się ze światem.

Grupa Interia Sp. z o.o. sp.k. jest częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bauer Media Group, prowadzącego działalność w segmentach: wydawniczym, poligraficznym, radiowym i internetowym.

Kontekst projektu

W celu ciągłego rozwoju Zarząd oraz  pracownicy wciąż poszukują nowych pomysłów na usługi, produkty i rozwiązania, dzięki którym jeszcze więcej użytkowników będzie odwiedzać strony serwisu. M.in. w tym celu firma co roku organizuje wewnętrzne spotkanie, w ramach którego zespoły pracowników opracowują koncepcje zmian w produktach, usługach i procesach wewnętrznych. Pod koniec wydarzenia poszczególne zespołu prezentują swoje rozwiązania m.in. przed Zarządem. Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymują nagrody i szansę na wdrożenie swoich rozwiązań w organizacji.

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy w tym właśnie obszarze.

Wyzwanie przed jakim stanęliśmy, to wsparcie grupy 60 pracowników w wypracowaniu spójnego i jednorodnego systemu przygotowania, rozwoju i prezentacji pomysłów na nowe rozwiązania podczas kolejnej edycji firmowego dnia innowacji.

Jak podeszliśmy do tematu?

Proces został oparty na 4 cyklach spotkań z poszczególnymi grupami pracowników. Pierwszy dwa cykle, to szkolenia Design Thinking (DT) oraz Lean Startup, dzięki którem wprowadziliśmy grupę w założenia zwinnych procesów projektowych, które w centrum uwagi stawiają użytkownika. Ponadto, na konkretnych przykładach pokazaliśmy, że praca nad tworzeniem i rozwojem nowych usług i produktów może odbywać się w powtarzalny i metodyczny sposób z wykorzystaniem gotowych metod i narzędzi.

Trzeci cykl, nie realizowany przez nasz zespół, poświęcony był wzmocnieniu kompetencji w obszarze szacowania potenjcału. przychodowego nowych pomysłów.

Czwarty, prowadzony już przez nas, cykl spotkań dedykowany został pracy w oparciu o wybrane narzędzia Design Thinking i Lean Startup. W tej części uczestnicy pracowali nad rozwojem biznesowym swoich pomysłów i budowali pierwsze prototypy. Ostatnim elementem tej części było wprowadzenie zaprojektowanego przez nas nowego standardu przygotowania i prezentacji pomysłów.

Wprowadziliśmy m.in.:

  • jasne kryteria oceny pomysłów, aby wszyscy wiedzieli pod jakim kątem będą analizowane ich propozycje;
  • usystematyzowany proces pracy nad przygotowaniem pomysłów do prezentacji oparty na założeniach DT i Lean Startup;
  • wymóg szybkiego prototypowania i szybkiego testowania pomysłów przed ich dalszym rozwojem biznesowym;
  • potwierdzony z Zarządem, 14 slajdowy schemat prezentacji pomysłów, dzięki któremu każdy zespół wiedział jakie informacje musi zawrzeć w swojej prezentacji aby jak najlepiej pokazać Zarządowi wartość i potencjał biznesowy swoich propozycji.

Finalnie, uczestnicy przez 4 tygodnie naszej wspólnej pracy zdobywali nową wiedzę i umiejętności pracując jednocześnie nad rozwojem swoich pomysłów według nowych zasad. Następnie, kolejne 2 tygodnie przed wydarzeniem zespoły pracowały już samodzielnie nad przygotowaniem ostatecznej wersji prezentacji w oparciu o ustalony przez nas sposób pracy.

Efekt końcowy?

“Wszystko świetnie się udało 😉Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Ustandaryzowanie prezentacji było strzałem w dziesiątkę.” To opinia koordynatorki tego projektu po stronie Interia.pl.

Daj znam znać, jeśli czujesz, że także w Twojej organizacji warto popracować nad tym jak rozwijane i prezentowane są nowe pomysły.