Projektowanie usług (Service Design) polega na dostarczeniu przydatnej i użytecznej, wydajnej i skutecznej oraz pożądanej usługi. (...) Tak więc projekty service design to strategiczne projekty, które wykorzystują techniki projektowania, takie jak badania klientów, generowanie wspólnych pomysłów oraz wczesne generowanie prototypów i testów, w celu świadczenia usług, których fundamenty zbudowane są wokół rzeczywistych potrzeb klientów (...)". (Design Council UK)

Niezależnie od tego, czy mówimy o otwarciu konta bankowego, zameldowaniu się w hotelu, serwisowaniu samochodu, zakupie telewizora online lub offline, wyjeździe na wakacje czy o jakichkolwiek innych codziennych sytuacjach, wszyscy doświadczyliśmy źle zaprojektowanych usług.

W FUZERS wierzymy, że wspólnie możemy to zmienić.

Korzystając z narzędzi i metod  Service Design wesprzemy Cię w (prze)projektowaniu usług i procesów tak, aby by jeszcze lepiej odpowiadały one na potrzeby Twoich klientów oraz organizacji.

O samym podejściu więcej przeczytasz na naszym blogu.To podejście może Ci pomóc gdy chcesz m.in:

 • zrozumieć jak krok po kroku wygląda Twoja usługa z perspektywy konkretnego użytkownika;
 • poprawić istniejące usługi oraz szybko znaleźć i zdefiniować obszary wymagające usprawnień;
 • zwiekszyć zaufanie do swojej marki i/lub poprawić doświadczenia jej użytkowników;
 • być bardziej innowacyjnym;
 • stworzyć nową usługę online lub offline;
 • wyróżnić się na konkurencyjnym rynku (np. gdy konkurujesz głównie ceną);
 • poprawić niezadowalające wyniki okresowych ocen satysfakcji klientów;
 • poprawić lub rozwinąć relacje z klientami biznesowymi (B2B, z ang. business to business) lub konsumentami (B2C, z ang. business to consumer);
 • dopasować ofertę do wybranej grupy użytkowników (np. Millenialsi);
 • zaangażować w pracę klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników różnych działów;
 • budować i promować w firmie ideę skupienia się na użytkownikach (z ang. human centered design).

Wykorzystując Service Design:

 • opierasz decyzje biznesowe na konkretnych spostrzeżeniach i wnioskach z badań jakościowych i ilościowych z użytkownikami (bez domysłów, czy to jest coś, czego oni potrzebują);
 • uczysz się szybkiego prototypowania i testowania z użytkownikami (a nie z kolegami z biura);
 • szybko i niskim kosztem weryfikujesz pomysły na zmiany i usprawnienia (bez omawiania godzinami tego, czy to się sprawdzi, czy nie);
 • przełamujesz korporacyjne silosy oraz integrujesz zespół/organizację wokół idei innowacji (bardzo dużo pracy w interdyscyplinarnych zespołach);
 • wychodzisz poza utarte schematy działania (z ang. thinking outside the box).


Czego możesz się spodziewać?

 • Bycia aktywną częścią procesu projektowego;
 • Pracy w interdyscyplinarnym zespole;
 • Możliwości wykorzystania Twojej wiedzy i doświadczenia w pracy z narzędziami Service Design;
 • Minimalizacji ryzyka związanego z rozwojem nowych pomysłów;
 • Współtworzenia i prototypowania z zespołem oraz użytkownikami;
 • Testowania rozwiązań bezpośrednio z użytkownikami w terenie;
 • Pełnego wsparcia naszego Zespołu.

Co otrzymasz?

 • Przetestowane z użytkownikami prototypy usługi - aby mieć solidne podstawy do dalszych decyzji biznesowych; 
 • Schemat usługi (Service Blueprint) - aby wiedzieć jakie działania wewnętrzne i zewnętrzne musisz podjąć w celu dostarczenia nowego rozwiązania;
 • Storyboardy - aby wiedzieć, jak opowiedzieć o zmianach, które chcesz wprowadzić;
 • Value Proposition - Propozycję wartości, aby rozumieć jaką wartość dostarczysz Twojej grupie docelowej;
 • Model biznesowy - aby wiedzieć w jaki sposób nowe lub ulepszone rozwiązanie będzie na siebie zarabiać;
 • Plan wdrożeniowy - aby wiedzieć jakie kroki należy podjąć po zakończeniu procesu projektowego.