Nasz klient jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku. Firma zatrudnia ponad 6000 osób i od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych. Zapewnia tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji.

Jeden z zespołów zaprosił nas do współpracy ponieważ poszukiwał wsparcia facylitatora, który mógłby przygotować oraz przeprowadzić spotkanie jednego z działów.

Facylitator, to osoba, która projektuje proces, a następnie prowadzi grupę i czuwa nad tym, aby pracowała ona efektywnie. Facylitator nie jest trenerem. Nie dzieli się wiedzą. Nie musi być ekspertem w dziedzinie, nad którą pracuje. Często nawet lepiej, gdy nim nie jest, dzięki temu może spojrzeć obiektywnie na wyzwanie.

Celem spotkania było zebranie pomysłów oraz wybór priorytetów i zaplanowanie kluczowych zadań na 2018 rok.

FACYLITACJA W PRAKTYCE
Naszą rolą jako facylitatorów jest nie tylko prowadzenie spotkań, ale także wspólna praca z klientem nad ich przygotowaniem, na które składa się przede wszystkim dokładna analiza potrzeb, celów i oczekiwań względem takiego spotkania.

Pierwszym etapem prac było spotkanie z dyrektorem działu oraz omówienie jego celów, oczekiwań i wymagań względem tego spotkania.  Zebrane informacje były podstawą do opracowania programu, harmonogramu oraz zaprojektowania narzędzi wspierających pracę warsztatową.

W celu lepszego zrozumienia wyzwania i kontekstu pracy nasz zespół przeanalizował także dokładnie nową strategię banku.
W oparciu o te informacje powstał szczegółowy plan pracy oraz propozycja dedykowanych narzędzi.

FACYLITACJA SPOTKANIA
Pięciogodzinne spotkanie 10 osobowego zespołu odbyło się poza siedzibą banku. To często rekomendowane przez nas rozwiązanie, które pozwala spojrzeć na wyzwania z odrobinę innej niż zazwyczaj perspektywy.

Dzięki zaangażowaniu zewnętrznego facylitatora zespół, od początku dnia, mógł skupić się na pracy nad poszczególnymi wyzwaniami bez martwienia się o agendę dnia.

Dzień pracy został podzielony na 3 główne etapy, w ramach których zespół otrzymał zadania takie jak np. wybór grup docelowych swoich projektów.

Na każdym etapie facylitator był odpowiedzialny za:

EFEKTY SPOTKANIA
Przede wszystkim zwiększyliśmy tempo prac i przeszliśmy od mówienia o tym, co można by zrobić do pokazania jakby to mogło wyglądać w praktyce (prototypowanie).

Wsparcie facylitatora to także dostarczenie dodatkowych inspiracji i szerszej perspektywy dzięki wykorzystaniu m.in. narzędzia “Mapa trendów”.

Ponad to autorskie narzędzia FUZERS (m.in. Storyboard, czy plansza “Przebieg historii”) pozwoliły na zwiększenie zaangażowania uczestników oraz sprawne wypracowanie konkretnych wniosków.

Daj nam znać jeśli chcesz sprawnie przeprowadzić wewnętrzne spotkania lub sesję strategiczną w firmie.