Energetyka przechodzi bardzo istotne zmiany. Normy w zakresie ochrony środowiska są coraz bardziej “wyśrubowane”, rośnie popularność baterii słonecznych, zwiększa się liczba pojazdów elektrycznych, które będą wymagały ładowania z sieci. To wszystko rodzi nowe wyzwania związane zarówno z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, jak i odpowiednich ludzi, którzy będą je tworzyć i wdrażać.

Jak przyciągnąć nowe talenty?

Jednym z takich działań, jakie zespół jednej z ogólnopolskich firm z branży energetycznej postanowił wprowadzić w życie, jest projekt „Dystrybucja Innowacji”. Jego adresatami byli studenci uczelni technicznych zainteresowani energetyką. Firma zaprosiła ich do udziału w trzydniowym wydarzeniu pod hasłem „Maraton innowacyjności”, podczas którego powstawać miały pomysły na rozwiązania konkretnych wyzwań związanych z jej działalnością. Jednocześnie, firmie zależało na tym by pokazać się jako ciekawe miejsce prace dla zdolnych, młodych ludzi.

Zostaliśmy zaproszeni w charakterze ekspertów Service Design Thinking, do poprowadzenia tego wydarzenia.

Trzy dni pełne pomysłów – formuła Service Jam

Wspólnie przygotowaliśmy scenariusz trzydniowego wydarzenia w formule tzw. Service Jam. Zgłaszały się do niego sześcioosobowe zespoły studentów z wybranych uczelni technicznych. Finalnie, w wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób pracujących w 12 zespołach.

Dzień 1

Pierwszego dnia uczestnicy poznawali specyfikę działania firmy oraz kluczowe wyzwania. Opowiadali o tym zaproszeni goście – menedżerowie-praktycy z ramienia organizcji. Następnie uczestnicy przeszli szkolenie z metodyki Design Thinking, według której pracować mieli przez następne 2 dni. Szkolenie prowadził zespół FUZERS. W krótkim czasie dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom udało nam się przekazać pigułkę wiedzy o Design Thinking, która potrzebna była w kolejnych częściach wydarzenia.

Dzień 2

Drugi dzień rozplanowany był zgodnie z kolejnymi etapami procesu Design Thinking. Najpierw uczestnicy przeprowadzali wywiady z klientami firmy energetycznej, dzięki czemu poznali ich problemy i oczekiwania. Okazało się, że są one inne niż sobie wyobrażali. Uczestnicy przekonali się więc o tym, jak istotne jest zrozumienie perspektywy użytkownika przed przystąpieniem do projektowania. Następnie formułowali kluczowe wyzwania i wybierali to, nad którym chcieli dalej pracować.

Dalsza część warsztatu polegała na generowaniu pomysłów, ich ocenie, selekcji i rozwijaniu tych z największym potencjałem. Dzień zakończyła sesja budowania prototypów rozwiązań. Z prostych materiałów uczestnicy budowali przestrzenne makiety obrazujące jak ma działać ich pomysł, jakie problemy ma rozwiązywać i jak wpisuje się w potrzeby klientów.

Ta część była szczególnie ciekawa – powstawały całe miasteczka z kartonu, samochody elektryczne jeżdżące po tablicach magnetycznych, drony z puszek i słomek, czy model inteligentnego licznika energii.

 

Dzień 3

Trzeciego dnia przyszedł czas na kolejną konfrontację pomysłów z rzeczywistością. Uczestnicy mogli przetestować swoje rozwiązania z potencjalnymi użytkownikami, którzy udzielali im informacji zwrotnej. Na tej podstawie mogli wprowadzić poprawki i modyfikacje w ostatecznej wersji swoich prototypów. Ostatnim elementem była prezentacja przed jury, w którego skład wchodzili członkowie zarządu.

Zespół FUZERS, Krzysiek, Kasia, Marek i Marta cieszą się i biją brawo podczas wręczania nagrody zwycięzcom konkursu podczas warsztatów Dystrybucja innowacji. W tle spada różowe konfetti.

Efekty działań

W efekcie powstało 12 prototypów rozwiązań, w takich obszarach jak: inteligentne sieci, wsparcie elektromobilności, poprawa komunikacji z klientami, magazynowanie energii i innych. Jury wybrało zwycięskie rozwiązanie, którego autorzy otrzymali nagrodę, a samo rozwiązanie trafi do dalszych prac rozwojowych.

Przez całe wydarzenia pracę uczestników wspieraliśmy jako moderatorzy. Dbaliśmy o dynamikę całego wydarzenia, pomagaliśmy wykorzystywać poszczególne kroki i narzędzia Service Design Thinking. Zależało nam na tym aby zespoły wypracowały rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby klientów oraz są zgodne z biznesowymi oczekiwaniami zamawiającego.