Wyzwanie

Otwarcie pierwszego punktu IKEA dla firm było ogromnym wyzwaniem

da zespołu IKEA. Przede wszystkim dlatego, ze zespół projektowy nie miał wcześniejszych doświadczeń z otwieraniem tego typu punktów.  

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy, której celem miało być zaprojektowanie ścieżek uczestników wydarzenia otwarcia punktu IKEA dla Firm w Warszawie.3 grupy docelowe

Odbiorcami wydarzenia były 3 grupy uczestników - pracownicy, media oraz przedsiębiorcy. Jednym z istotny zadań było zaadresowanie potrzeb poszczególnych grup. W tym celu przeprowadziliśmy serię wywiadów z przedstawicielami każdej z nich.

Wiedzę z wywiadów uzupełniliśmy o inspiracje z analizy trendów oraz poszukiwania ciekawych rozwiązań z obszaru doświadczenia marki w różnych kontekstach biznesowych.


Ko-kreacja

W trakcie warsztatów ko-kreacyjnych wypracowaliśmy pierwsze założenia i pomysły na przebieg wydarzenia otwarcia punktu IKEA dla firm.

Po warsztatach odbyliśmy sesję podsumowującą  z zespołem IKEA i agencją odpowiedzialną za komunikację otwarcia.

Result

Efektem procesu był 3 ścieżki uczestników (po jednej dla każdej grupy docelowej) opisujące dokładny przebieg wydarzenia z perspektywy jego uczestnika.

"FUZERS wspierał nas w projektowaniu ścieżek klientów odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom naszych grup docelowych. W rezultacie przygotowaliśmy się do wdrożenia wytycznych ze szczegółowym uwzględnieniem przebiegu wydarzenia z perspektywy użytkownika".

Gustaw Jakubowski, Regional Marketing Manager, IKEA

Zapraszamy do odwiedzenia IKEA dla Firm w Warszawie przy Marszałkowskiej 89. Więcej informacji tutaj..