Badanie potrzeb użytkowników

FUZERS > Oferta > Badanie potrzeb użytkowników
Badania potrzeb użytkowników

FUZERS przeprowadzają badania zgodnie
z Międzynarodowym Kodeksem Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.

Jeśli zastanawiasz się czy potrzebujesz badań jakościowych, to od razu możemy powiedzieć Ci, że tak! Bo przecież badania są spotkaniem i rozmową z najważniejszymi dla Twojej firmy ludźmi – klientami.

Nie zawsze będą to pełne i rozbudowane procesy badawcze. Badania to nie zawsze kilkumiesięczne zobowiązane. To nie zawsze milionowe budżety.

Czasem wystarczy kilka rozwmów. Czasem jedna wizyta w punkcie sprzedaży. Czasem warsztat badawczy z wykorzystaniem ko-kreacji. Czasem nie chodzi o nic więcej poza zwyczajnym wejściem w buty naszego klienta i podjęciem próby spojrzenia na własne produkty i usługi jego oczami. Albo pozwolenie, by sam Wam o tym opowiedział – własnymi słowami, tak jak umie i czuje.

To otwierające, odświeżające i bardzo inspirujące. Badania są jak podróż. Bardzo często jest to podróż w nieznane, to odkrywanie nowych punktów widzenia, nowych rozwiązań. To podróż, u której celu leży najważniejsza dla nas, usługodawców, rzecz – poprawa jakości doświadczeń użytkownika.

Nasze metody i narzędzia badawcze

01

Pogłębione Wywiady Indywidualne (IDI)

Chociaż dla nas lepiej brzmi rozmowa. Dlaczego? Ponieważ chcemy jak najlepiej zrozumieć nadzieje, pragnienia i aspiracje osób, dla których projektujemy rozwiązania. Jak to robimy? Rozmawiamy z nimi. Tak po prostu! Projektowanie skoncentrowane na człowieku polega przede wszystkim na fazie empatyzacji i zrozumieniu potrzeb, o których własnymi słowami opowie nam nasz rozmówca. Ważne są wszystkie słowa, nawet te z pozoru nieistotne. To źródło nieocenionej wiedzy i inspiracji.

W FUZERS realizujemy pogłębione wywiady indywidualnie IDI, zogniskowne wywiady grupowe (FGI) oraz w zależności od projektu łączymy te metody lub korzystamy z niestandardowych form (np. diady, minigrupy, grupy konfrontacyjne).

02

Warsztaty badawcze w modelu FUZERS®

Warsztaty badawcze pozwalają nam w stosunkowo szybki sposób, zebrać informacje od interesującej nas grupy docelowej, uwzględniając często całkowicie odmienne punkty widzenia. Na wywiady badawcze zapraszamy nie więcej niż 10 osób, tak by każdy miał swobodę wypowiedzi. Nie zapominamy zaprosić osób ze skrajnym podejściem do tematu (tzw. heavy usera oraz totalnego hejtera). W tej formie badań wykorzystujemy nasze umiejętności trenerskie i facylitatorskie i staramy się zebrać jak najwięcej insightów, które są niezbędne w pracy projektowej.

Czym to spotkanie różni się od klasycznych grup fokusowych (FGI)?

Przede wszystkim respondenci mają szansę nie tylko wypowiedzieć się na zadany temat, ale również wykonują szereg ćwiczeń mających na celu wypracowanie konkretnych produktów: ścieżki klienta, mapy empatii lub person.

Na warsztatach badawczych w modelu FUZERS® stosujemy miks technik projekcyjnych, facylitacyjnych oraz kreatywnych, które sprawiają, że respondenci nie czują, że są poddawani badaniu, a realnie pracują nad wyzwaniem, które jest tematem przewodnim danego warsztatu.

03

Obserwacje

Pozwalają nam one wejść w życie danej społeczność. Obserwujemy, patrzymy z boku na to, co się dzieje. Zazwyczaj pełnimy rolę outsidera – taka postawa daje nam możliwość zwracania uwagi na detale oraz robienia notatek z obserwacji na bieżąco.

Zdarza się, że decydujemy się na tzw. shadowing, który polega na podążaniu za jednym wybranym obiektem badania. Może polegać, np. na towarzyszeniu w pracy przedstawicielowi danego zawodu czy obserwowaniu zachowań związanych z kupowaniem konkretnych produktów. Innym podejściem do obserwacji jest wcielanie się na jeden dzień w pracownika recepcji czy banku. Z identyfikatorem “uczę się” obserwujemy pracę w miejscu, dla którego projektujemy rozwiązanie.

04

Service Safari

To inny rodzaj obserwacji, który pozwala nam na ”zanurzenie się” w danej sytuacji i doświadczeniu procesu, nad którego usprawnieniem pracujemy (np. check-in w hotelu, wizyta w warsztacie lub gabinecie lekarskim etc.). Dzięki takiemu działaniu bardzo szybko poznajemy perspektywę użytkownika i widzimy jakie elementy wymagają poprawy i/lub modyfikacji. Tego typu obserwacje możemy przeprowadzić w różnych punktach lub w placówkach konkurencyjnych względem siebie.

Service Safari pozwala zrozumieć organizację pracy na danym stanowisku lub w danym oddziale firmy. Jest również nieocenionym źródłem danych na temat zachowań klientów, pracowników itp. Celem obserwacji typu Service Safari jest poznanie krok po kroku procesu decyzyjnego lub zakupowego i zrozumienie jak działa twoja usługa z perspektywy jej użytkowników.

Jakich informacji Ci brakuje?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Napisz do nas na hello@fuzers.com

Zapytaj FUZERS o badania jakościowe

Pisz śmiało! Odpisujemy szybko, więc nie będziesz czekać godzinami na wieści z naszej strony.