Employee Experience

FUZERS > Oferta > Employee Experience
Employee Experience

Employee experience jako kierunek rozwoju biznesu

Wierzymy, że to nie tylko trend, a już konieczność. To dlatego, że firmom jest coraz trudniej przyciągać i zatrzymywać pracowników (i to nie tylko tych najlepszych). Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest właśnie praca w obszarze poprawy doświadczeń pracowników.

Czym jest Employee Experience?

Employee Experience to doświadczenie pracownika, czyli suma wszystkich interakcji z firmą, których doświadcza on całym okresie współpracy. Od momentu rekrutacji po moment zakończenia współpracy.

Według The 2019 Human Capital Trends autorstwa Deloitte działania w tym obszarze, to jeden z najważniejszych trendów w obszarze HR.

„To bardzo proste.
Jeśli zadbasz o swój zespół, to on zadba o Twoich klientów.”

Sir Richard Branson

Employee Experience – trzy obszary

Według Jacoba Morgana, autora książki “The Employee Experience Advantage: “How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need, and a Culture They Can Celebrate” na doświadczenie pracowników składają się trzy główne obszary tj. kultura organizacji, technologia oraz szeroko pojęte otoczenie.

Employee Experience

Employee Experience – diagnoza i rozwiązanie

Zatem projekty z zakresu employee experience skupiają się na diagnozie aktualnej sytuacji m.in. w tych trzech obszarach (czyli coś dziś pracownicy myślą o firmie, jak im się pracuje, co im odpowiada a co nie), a następnie wypracowywaniu razem z nimi oraz wdrożeniu rozwiązań mających na celu poprawę doświadczenia pracy w danym miejscu. Wszystko po to, aby budować organizację, w której ludzie chcą pracować i przyciągać najlepszych.

Karty Zjawisk Employee Experience

Karty Zjawisk Employee Experience

Autorski zestaw 53 kart – użyteczne narzędzie na warsztaty kreatywne w obszarze poprawy doświadczeń pracowników. Stworzyliśmy je na bazie analizy trendów, które mają wpływ na kulturę i organizację pracy. Karty zjawisk są świetny punktem wyjścia do dalszej eksploracji i poszukiwania sposobów na budowanie organizacji, w której ludzie chcą pracować.

Zadbajmy razem o doświadczenie Twoich pracowników

Pisz śmiało! Odpisujemy szybko, więc nie będziesz czekać godzinami na wieści z naszej strony.