Jakościowe badania marketingowe

FUZERS > Usługi dla biznesu > Projektowanie usług > Jakościowe badania marketingowe

Wywiady Indywidualne (IDI)

Chociaż dla nas lepiej brzmi rozmowa. Dlatego chcąc jak najlepiej zrozumieć nadzieje, pragnienia i aspiracje osób, dla których projektujemy rozwiązania rozmawiamy z nimi. Tak po prostu! Projektowanie skoncentrowane na człowieku polega przede wszystkim na fazie empatyzacji i zrozumieniu potrzeb, o których własnymi słowami opowie nam nasz rozmówca. Ważne są wszystkie słowa, nawet te z pozoru nieistotne. To źródło nieocenionej wiedzy i inspiracji.

W FUZERS realizujemy pogłębione wywiady indywidualnie IDI, zogniskowne wywiady grupowe (FGI) oraz w zależności od projektu łączymy te metody lub korzystamy z niestandardowych form (np. diady, minigrupy, grupy konfrontacyjne).

Warsztaty badawcze

Warsztaty badawcze pozwalają nam w stosunkowo szybki sposób, zebrać informacje od interesującej nas grupy docelowej, uwzględniając często całkowicie odmienne punkty widzenia. Na wywiady badawcze zapraszamy nie więcej niż 10 osób, tak by każdy miał swobodę wypowiedzi. Nie zapominamy zaprosić osób ze skrajnym podejściem do tematu (tzw. heavy usera oraz totalnego hejtera). W tej formie badań wykorzystujemy nasze umiejętności trenerskie i facylitatorskie i staramy się zebrać jak najwięcej insightów, które są niezbędne w pracy projektowej.

Obserwacje

Pozwalają nam one wejść w życie danej społeczność, obserwujemy, patrzymy z boku na to, co się dzieje. Zazwyczaj pełnimy rolę outsidera – taka postawa daje nam możliwość zwracania uwagi na detale oraz robienie notatek z obserwacji na bieżąco. Obserwacje dzielimy na jawne, w których obserwowana społeczność/grupa zna cel badań oraz niejawne, kiedy ten cel nie jest znany a grupa nie wie, że wśród nich znajduje się badacz.

Zdarza się, że decydujemy się na tzw. shadowing, który polega na podążaniu za jednym wybranym obiektem badania. Może polegać np. na towarzyszeniu w pracy przedstawicielowi danego zawodu czy obserwować zachowania związane z kupowaniem lub wcielamy się na jeden dzień w pracownika recepcji czy banku i z identyfikatorem “uczę się” obserwujemy pracę w miejscu dla, którego projektujemy rozwiązanie.

New Product Development

New Product Development to proces, w którym kluczowe znaczenie ma zrozumienie konsumentów, rynku i konkurencji. Cel jest prosty – wypuszczenie na rynek produktu, który zapewni użytkownikowi najwyższą wartość. Dzięki przemyślanej strategii rozwoju nowych produktów (NPD) można uniknąć marnowania czasu, pieniędzy i zasobów biznesowych. Strategia NPD pomoże Ci również zaplanować i przeprowadzić jakościowe badania marketingowe, dzięki którym można uchwycić poglądy i oczekiwania klientów oraz dokładnie zaplanować i zoptymalizować swój produkt lub usług.

Stosując się do zasad NPD możesz uniknąć:

 • przeszacowania i błędnego odczytania twojego rynku docelowego,
 • wprowadzenia słabo zaprojektowanego produktu lub usługi, który nie spełnia wymagań użytkowników,
 • niewłaściwej wyceny swoich produktów lub usług,
 • wydawania zasobów, których nie masz na wyższe niż przewidziałeś koszty rozwoju,
 • narażenia swojego biznesu na ryzyko i zagrożenia wynikające z nieoczekiwanej konkurencji.

Service Safari

Taki rodzaj obserwacji pozwala nam na ”zanurzeniu się” w danej sytuacji i doświadczeniu procesu, nad którego usprawnieniem pracujemy (np. check-in w hotelu, wizyta w warsztacie lub gabinecie lekarskim etc.). Dzięki takiemu działaniu bardzo szybko poznajemy perspektywę użytkownika i widzimy jakie elementy wymagają poprawy i/lub modyfikacji.

Zastosuj badanie Service Safari gdy chcesz:

 • zrozumieć organizację pracy na danym stanowisku lub w danym oddziale firmy,
 • zebrać dane na temat zachowań klienci, pracowników itp.,
 • poznać krok po kroku proces decyzyjny lub zakupowy,
 • zrozumieć jak działa twoja usługa z perspektywy jej użytkowników.

Zaufali nam:

Międzanarodowy kodeks badań

FUZERSi przeprowadzają badania zgodnie
z Międzynarodowym Kodeksem Badań Rynku
i Badań Społecznych ICC/ESOMAR

Raport z badania

Po przeprowadzonych badaniach
tworzymy szczegółowy raport, którego wyniki
tłumaczone są na język biznesu.

Neuro Audyt

we współpracy z BlueFox

Neuro Audyt to produkt, który dostarcza kompleksowych wzorców i instrukcji dla działań optymalizacyjnych oraz uwalnia od zawodnego polegania na deklaracjach konsumentów. Mierzymy prawdziwe, niesterowane reakcje na poziomie układu nerwowego.

 • Eye-Trackingpomiar ruchu gałek ocznych i skupienia wzroku
 • Detekcja emocjiodczyt rodzaju emocji z ekspresji twarzy respondenta
 • GSRpobudzenie układu nerwowego (reakcja galwaniczna skóry)
 • EEG pomiar fal mózgowych, emocji respondenta, w tym jego zaangażowania, koncentracji i frustracji

Zapytaj FUZERS o badania jakościowe

Pisz śmiało! Odpisujemy szybko, więc nie będziesz czekać godzinami na wieści z naszej strony.