Grupa Pracuj - Fuzers

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Polityka prywatości

Opracowanie Mapy podróży klienta - rekrutera w mikroprzedsiębiorstwie

Piotr Wojciechowski Service Designer - prowadzący projekt

Kontekst projektu

Grupa Pracuj to właściciel największego w Polsce serwisu z ogłoszeniami o pracę, a także jeden z głównych dostawców rozwiązań wspomagających firmy w poszukiwaniu, utrzymaniu i rozwoju nowych pracowników.

Mapa podróży klienta – sposób na lepsze zrozumienie potrzeb klientów

Szukając nowych szans biznesowych, Grupa Pracuj zdecydowała, że chciałaby lepiej poznać potrzeby, doświadczenia i przebieg procesu rekrutacji w mikroprzedsiębiorstwach i małych firmach w całej Polsce. Dodatkowym zadaniem było zbadanie świadomości marki w grupie mikroprzedsiębiorstw i małych firm. To wszystko po to, aby móc ocenić, na ile firma jest w stanie odpowiedzieć na zdiagnozowane potrzeby w tym segmencie rynku.

Narzędziem, które wykorzystaliśmy do pokazania perspektywy i doświadczenia rekruterów w mikroprzedsiębiorstwach i małych firmach, była Customer Journey Map (mapa podróży klienta). Jest to schemat, który krok po kroku i w wizualnej formie przedstawia drogę, jaką przechodzi klient w kontakcie z firmą lub inną organizacją.

Mapa podróży klienta – projektowanie krok po kroku

Chcąc lepiej zrozumieć perspektywę i potrzeby przedsiębiorców, zdecydowaliśmy się na realizację cyklu badań jakościowych w formie nie tylko wywiadów indywidualnych (IDI), ale także warsztatów fokusowych, czyli wywiadów grupowych (FGI).

Prawie 50 przedsiębiorców w całym kraju

Łącznie rozmawialiśmy z blisko 50 osobami z różnych zakątków Polski (osiem miast z województwa mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego).

Podczas badań zgromadziliśmy informacje o potrzebach, trudnościach i przebiegu rekrutacji z perspektywy właściciela i/lub menedżera w małej firmie.

Zbierane informacje na bieżąco porządkowaliśmy w narzędziu, które pozwala budować mapę podróży klienta online, czyli Smaply.

Badanie świadomości marki – działanie dodatkowe

Dodatkowo wspólnie z naszym Partnerem przeprowadziliśmy badanie telefoniczne (CATI) na grupie 500 respondentów. Badaliśmy spontaniczną i wspomaganą znajomość serwisu. Całość badania była zróżnicowana zarówno pod względem lokalizacji (cała Polska), jak i w kontekście wielkości przedsiębiorstwa oraz branży.

„Badanie CATI przebiegło szybko i pomyślnie, przy konkurencyjnej cenie rynkowej. Na bieżąco dostawaliśmy informacje odnośnie do budowy formularza i procesu rekrutacji respondentów. Nasze uwagi były wprowadzane sprawnie i z dużym zrozumieniem. Cząstkowe wyniki badania mogliśmy śledzić już po pierwszym dniu. Raport z badania był przejrzysty i zrozumiały oraz zawierał wiele przydatnych wniosków, a nasze prośby o bardziej szczegółowe dane w niektórych pytaniach spełniane były niemal od ręki. W całym procesie czułam się zaopiekowana przez Kasię, która koordynowała badanie po stronie FUZERS”. Marta Mikulska, Pracuj.pl

Efekt procesu

W efekcie badań jakościowych pozyskaliśmy obszerny materiał, na podstawie którego opracowaliśmy wizualną wersję ścieżki rekrutera. W przystępny sposób opisywała ona proces rekrutacji, bolączki, potrzeby i doświadczenia przedsiębiorców związane z rekrutacją pracowników.

Opracowana w ten sposób mapa podróży rekrutera w mikroprzedsiębiorstwie pomogła Grupie Pracuj lepiej zrozumieć, jak wygląda rekrutacja i z czym mierzą się w jej trakcie mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy. Lepiej rozumiejąc ich potrzeby i oczekiwania, zespół mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą dalszego rozwoju usług dla tego segmentu rynku.

„Lubię zapraszać do współpracy nowe agencje, które dopiero zbierają swoje doświadczenie przy współpracy z klientami. Dzięki ich zaangażowaniu, szybkiej reakcji i kreatywnemu podejściu zawsze jesteśmy w stanie dowieźć projekt, a co najważniejsze wypracować kluczowe rozwiązania dla powstałego wyzwania/problemu.

Taka też jest agencja FUZERS – dynamiczna, nastawiona na potrzeby klienta, elastyczna w swoim podejściu. Słowa uznania szczególnie kieruję do Piotra Wojciechowskiego, który doskonale rozumie, dlaczego customer experience jest kluczowy podczas wspólnych projektów. Umiejętność słuchania, otwarta głowa oraz pokora Piotra stawiają współpracę na bardzo wysokim poziomie.

Sam projekt przebiegł bardzo sprawnie, także pod kątem organizacyjnym. Przygotowanie ośmiu warsztatów w bardzo krótkim czasie (megawyzwanie!), przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, analiza, wnioskowanie oraz materiały bardzo wysokiej jakości – to wszystko pozwoliło zamknąć cały projekt w niespełna osiem tygodni! Tak po ludzku: bardzo polecam współpracę z agencją FUZERS”. Katarzyna Matusiak, Grupa Pracuj.pl

Chcesz porozmawiać o tego typu działaniu w Twojej firmie?