MPiT - Fuzers

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie Polityka prywatości

Nowa propozycja wartości dla usług www.biznes.gov.pl

Katarzyna Michalak Service Designer - prowadząca projekt

Konktest projektu

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.

Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.”

Źródło: Serwis Biznes.gov.pl

Nowa propozycja wartości

Zespół odpowiadający za rozwój portalu Biznes.gov.pl stanął przed wyzwaniem zaprojektowania nowej propozycji wartości w ramach ekosystemu usług udostępnionych na portalu Biznes.gov.pl.

Propozycja wartości – co to takiego?

To zestaw korzyści zaspokajający potrzeby klientów za sprawą oferty, którą stanowić może kombinacja towarów, usług, informacji i doświadczeń. Nabywca wybiera ofertę o największej dla siebie postrzeganej wartości, będącej sumą namacalnych i nienamacalnych korzyści i kosztów.

Źródło: Wikipedia

Zatem propozycja wartości, to obietnica, którą składamy użytkownikom. To obietnica, która ma ich przekonać, że to właśnie z nami warto działać. Aby tak się stało, musi ona odwoływać się do zdefiniowanych potrzeb użytkowników.

W pracy na jej stworzeniem wykorzystuje się m.in. kanwę propozycji wartości, która pozwala wizualizować i porządkować zbierane informacje.

propozycja wartości

Jak powstaje propozycja wartości?

Prace nad nią opierają się przede wszystkim na zdefiniowaniu i poznaniu użytkowników.

Robimy to m.in. w oparciu o wywiady i warsztaty z nimi.

Dlatego, żeby zrozumieć ich perspektywę analizowane są takie elementy  jak potrzeby, trudności, cele i zadania do zrealizowania.

Dobrze zdefiniowana propozycja wartości pomaga analizować, projektować oraz wdrażać odpowiednią komunikację i rozwiązania – takie, które odpowiadają na realne (a nie oparte na przypuszczeniach) potrzeby użytkowników.

Cele projektu dla biznes.gov.pl

Głównym celem było zdefiniowanie elementów, które zdaniem użytkowników są wartością zachęcającą do korzystania z zasobów serwisu Biznes.gov.pl.

Dodatkowym celem było zweryfikowania hipotez dotyczących profili użytkowników, którzy najczęściej odwiedzają strony serwisu, aby móc określić, kto jest grupą docelowa i dla kogo w pierwszej kolejności serwis Biznes.gov.pl powinien budować swoją komunikację.

Propozycja wartości – projektowanie krok po kroku

1. Desk research

Całość procesu badawczego poprzedziliśmy analizą danych dostarczonych przez Ministerstwo oraz zebraniem inspiracji i dobrych praktyk stosowanych w Polsce i na świecie w kontekście rządowych portali dedykowanych przedsiębiorcom.

2. Badania jakościowe

Następnie zrealizowaliśmy badania jakościowe i przeprowadziliśmy jedenaście wywiadów indywidualnych (IDI) – cztery w Siedlcach i siedem w Lublinie na respondentach z wybranej grupy docelowej (młodzi przedsiębiorcy, księgowi).

3. Analiza

Kolejnym krokiem była analiza przez zespół FUZERS informacji zebranych w kroku 1. i 2. oraz opracowanie na ich podstawie wniosków w formie m.in. dwunastu hipotez, które potwierdzaliśmy w toku dalszych działań.

4. Hipotezy

Hipotezy te zostały dopracowane wspólnie z zespołem MPiT, a następnie zweryfikowane podczas dwóch wywiadów grupowych z 12 przedsiębiorcami w Lublinie i Warszawie.

5. Ankieta online

Wnioski z warsztatów poddaliśmy jeszcze jednej weryfikacji w formie ilościowej ankiety on-line, która pozwoliła nam na zderzenie założeń z większą grupą  użytkowników serwisu Biznes.gov.pl.

6. Analiza

Dane zostały ponownie przeanalizowane przez zespół FUZERS. Na ich podstawie oraz na podstawie naszych własnych doświadczeń projektowych zdefiniowaliśmy m.in. grupy docelowe serwisu wraz z ich potrzebami oraz cztery główne filary, na których oparliśmy nową propozycję wartości serwisu Biznes.gov.pl.

7. Finalna propozycja

Cztery główne filary, na których rekomendujemy opierać propozycję wartości to: rzetelność, precyzyjne wyszukiwarki, personalizacja oraz łatwy dostęp do e-usług. Są one równie istotne dla każdej z potencjalnych grup docelowych.

8. Raport końcowy

Po zebraniu i przeanalizowaniu materiałów z całości procesu przygotowaliśmy raport końcowy, który szczegółowo opisuje propozycję wartości i poszczególne etapy badania.

Finalnie stworzono nową propozycję wartości portalu Biznes.gov.pl, która opiera się na uniwersalnych wartościach istotnych dla zdefiniowanych grup docelowych.

Podsumowanie procesu

Całość naszych działań wraz ze szczegółowymi raportami z procesu zaprezentowaliśmy przed Zespołem Projektowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Największą nagrodą dla nas było obserwowanie wprowadzanych na bieżąco uwag i zmian, które w toku realizacji projektu pojawiały się na stronie serwisu i dawały nam poczucie, że to co robimy ma realny wpływ na to jak zmienia się propozycja wartości serwisu.

Chcesz porozmawiać o tego typu działaniu w Twojej firmie?