Wypracowanie 6 inicjatyw dot. poprawy doświadczenia pracowników firmy ubezpieczeniowej

Employee Experience

Klient

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Jaki problem mieliśmy rozwiązać?

Brak uporządkowanej wiedzy na temat doświadczenia pracownika w całym cyklu relacji z pracodawcą (od rekrutacji do offboardingu). A co za tym idzie, brak wiedzy o tym, nad jakimi elementami tego doświadczenia firma powinna pracować w pierwszej kolejności, aby jeszcze lepiej przyciągać i zatrzymywać talenty w organizacji.

Kontekst 

Duża firma ubezpieczeniowa zatrudniająca tysiące pracowników dysponowała rozproszoną wiedzą o tym, jak wygląda ich całościowe doświadczenie w relacji z pracodawcą.

Firma regularnie prowadzi badania ankietowe z pracownikami, ale dane z nich nie są regularnie analizowane i przekładane na konkretne inicjatywy usprawniające.

Dlatego też zespół HR postanowił stworzyć ścieżkę doświadczenia pracownika (ang. employee experience map), której celem było określenie obszarów wymagających poprawy z perspektywy pracowników.

Jak to zrobiliśmy?

W pierwszym kroku przeanalizowaliśmy dane zastane dotyczące doświadczeń pracowników ( w tym m.in. materiały onboardingowe, ankiety rekrutacyjne, dane od Zespołu HR, dane z ankiet satysfakcji). 

Równolegle prowadziliśmy pogłębione wywiady jakościowe z pracownikami firmy reprezentującymi różne działy i jednostki (od managerów po pracowników oddziałów, zarówno pracujących w centrali, jak i w terenie), z różnym stażem pracy (pracownicy z doświadczeniem kilku miesięcy, jak i kilkunastu lat).

Wnioski z analizy materiałów zastanych oraz badania z pracownikami wymagały solidnej analizy. Aby zyskać dodatkową perspektywę zaprosiliśmy do współpracy dwie ekspertki HR – Maję Gojtowską oraz Agnieszkę Karłowicz i wraz z nimi opisaliśmy aktualną ścieżkę doświadczenia pracownika w podziale na etapy jego relacji z pracodawcą (rekrutacja, zatrudnienie, onboarding, okres pracy, offboarding).

Opracowaną w ten sposób ścieżkę doświadczeń pracownika uzupełnialiśmy następnie z:

 • zespołem projektowym
 • biznesem
 • interesariuszami projektu

podczas stacjonarnych warsztatów strategicznych.

 

Była to również okazja do nadania priorytetów zdiagnozowanym na ścieżce punktom bólu pracowników (czyli momentów, które są dla nich trudne, irytujące, niezrozumiałe etc.).

Co to dało?

W efekcie tego procesu zespół HR otrzymał:

 • Ogólną ścieżkę doświadczenia pracownika na poszczególnych etapach relacji z firmą (rekrutacja, zatrudnienie, onboarding, okres pracy, offboarding) wraz z diagnozą punktów pozytywnych oraz punktów bólu.
 • Szczegółowe ścieżki poszczególnych etapów wraz ze szczegółową diagnozą punktów pozytywnych oraz punktów bólu.
 • 460 pomysłów na usprawnienia na różnych etapach ścieżki pracownika w podziale na rozwiązania szybkowdrażalne i wymagające więcej czasu
 • Zestaw rekomendacji eksperckich dotyczących dalszej pracy z tym materiałem.
 • 6 konkretnych inicjatyw, które stały się podstawą do stworzenia programu zarządzania doświadczeniem pracowników.

Zacznijmy od rozmowy

Napisz do nas.


  NEWSLETTER

  Zapisz się do newslettera Fuzers.