Nowa propozycja wartości dla usługi biznes.gov.pl

OPINIA

ikonka

“Dzięki połączeniu metod badawczych zweryfikowaliśmy wszystkie hipotezy ważne zarówno z punktu widzenia biznesu, jak i perspektywy klientów”.

Rafał Kasprzyk
CX & Innovation Manager, Gaspol

Konktest projektu

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

“W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej”.

Źródło: Serwis Biznes.gov.pl

Nowa propozycja wartości

Zespół odpowiadający za rozwój portalu Biznes.gov.pl stanął przed wyzwaniem zaprojektowania nowej propozycji wartości w ramach ekosystemu usług udostępnionych na portalu Biznes.gov.pl.

Propozycja wartości – co to takiego?

“To zestaw korzyści zaspokajający potrzeby klientów za sprawą oferty, którą stanowić może kombinacja towarów, usług, informacji i doświadczeń. Nabywca wybiera ofertę o największej dla siebie postrzeganej wartości, będącej sumą namacalnych i nienamacalnych korzyści i kosztów”.

Źródło: Wikipedia

Zatem propozycja wartości, to obietnica, którą składamy użytkownikom. To obietnica, która ma ich przekonać, że to właśnie z nami warto działać. Aby tak się stało, musi ona odwoływać się do zdefiniowanych potrzeb użytkowników. W pracy na jej stworzeniem wykorzystuje się m.in. kanwę propozycji wartości, która pozwala wizualizować i porządkować zbierane informacje.

Jak powstaje propozycja wartości?

Prace nad nią opierają się przede wszystkim na zdefiniowaniu i poznaniu użytkowników.

Robimy to m.in. w oparciu o wywiady i warsztaty z nimi. Dlatego, żeby zrozumieć ich perspektywę analizowane są takie elementy  jak potrzeby, trudności, cele i zadania do zrealizowania. Dobrze zdefiniowana propozycja wartości pomaga analizować, projektować oraz wdrażać odpowiednią komunikację i rozwiązania – takie, które odpowiadają na realne (a nie oparte na przypuszczeniach) potrzeby użytkowników.

Cele projektu dla biznes.gov.pl

Głównym celem było zdefiniowanie elementów, które zdaniem użytkowników są wartością zachęcającą do korzystania z zasobów serwisu Biznes.gov.pl. Dodatkowym celem było zweryfikowania hipotez dotyczących profili użytkowników, którzy najczęściej odwiedzają strony serwisu, aby móc określić, kto jest grupą docelowa i dla kogo w pierwszej kolejności serwis Biznes.gov.pl powinien budować swoją komunikację.

Propozycja wartości – projektowanie krok po kroku

1. Desk research. Całość procesu badawczego poprzedziliśmy analizą danych dostarczonych przez Ministerstwo oraz zebraniem inspiracji i dobrych praktyk stosowanych w Polsce i na świecie w kontekście rządowych portali dedykowanych przedsiębiorcom.

2. Badania jakościowe. Następnie zrealizowaliśmy badania jakościowe i przeprowadziliśmy jedenaście wywiadów indywidualnych (IDI) – cztery w Siedlcach i siedem w Lublinie na respondentach z wybranej grupy docelowej (młodzi przedsiębiorcy, księgowi).

3. Analiza. Kolejnym krokiem była analiza przez zespół Fuzers informacji zebranych w kroku 1. i 2. oraz opracowanie na ich podstawie wniosków w formie m.in. dwunastu hipotez, które potwierdzaliśmy w toku dalszych działań.

4. Hipotezy. Hipotezy te zostały dopracowane wspólnie z zespołem MPiT, a następnie zweryfikowane podczas dwóch wywiadów grupowych z 12 przedsiębiorcami w Lublinie i Warszawie.

5. Ankieta online. Wnioski z warsztatów poddaliśmy jeszcze jednej weryfikacji w formie ilościowej ankiety on-line, która pozwoliła nam na zderzenie założeń z większą grupą  użytkowników serwisu Biznes.gov.pl.

6. Analiza. Dane zostały ponownie przeanalizowane przez zespół Fuzers. Na ich podstawie oraz na podstawie naszych własnych doświadczeń projektowych zdefiniowaliśmy m.in. grupy docelowe serwisu wraz z ich potrzebami oraz cztery główne filary, na których oparliśmy nową propozycję wartości serwisu Biznes.gov.pl.

7. Finalna propozycja. Cztery główne filary, na których rekomendujemy opierać propozycję wartości to: rzetelność, precyzyjne wyszukiwarki, personalizacja oraz łatwy dostęp do e-usług. Są one równie istotne dla każdej z potencjalnych grup docelowych.

8. Raport końcowy. Po zebraniu i przeanalizowaniu materiałów z całości procesu przygotowaliśmy raport końcowy, który szczegółowo opisuje propozycję wartości i poszczególne etapy badania.

Finalnie stworzono nową propozycję wartości portalu Biznes.gov.pl, która opiera się na uniwersalnych wartościach istotnych dla zdefiniowanych grup docelowych.

Podsumowanie procesu

Całość naszych działań wraz ze szczegółowymi raportami z procesu zaprezentowaliśmy przed Zespołem Projektowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Największą nagrodą dla nas było obserwowanie wprowadzanych na bieżąco uwag i zmian, które w toku realizacji projektu pojawiały się na stronie serwisu i dawały nam poczucie, że to co robimy ma realny wpływ na to jak zmienia się propozycja wartości serwisu.

Twoja propozycja wartości wymaga aktualizacji? Napisz na hello@fuzers.com.

Umówimy się na 15 minutowe, bezpłatne, spotkanie online.​, podczas którego odpowiemy na Twoje pytania. A jeżeli chcesz sprawdzić na ile nasze doświadczenia będzie dla Ciebie wartościowe i jak mógłby wyglądać taki proces w Twojej firmie, umów się na, bezpłatny, godzinny warsztat CX z naszymi konsultantami. Wybierz termin tutaj.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do
    naszego newslettera.