Ujednolicenie procesu tworzenia i rozwoju usług oraz produktów w banku

OPINIA

ikonka

Profesjonalne wsparcie we wprowadzaniu podejścia klientocentrycznego w naszej organizacji.

Barbara Garbowska
Service Designer, PKO BP

Wyzwanie

Bankowy zespół odpowiedzialny za rozwój produktów dla przedsiębiorców pracuje na co dzień w mniejszych podzespołach (tak zwanych tribe’ach).

Każdy taki podzespół ma określone zadania, na których się skupia w danym czasie, a ich praca składa się na większy produkt końcowy. 

Aby ten produkt końcowy mógł powstać podzespoły (lub ich reprezentanci), co jakiś czas, się spotkają i aktualizują informacje między innymi o:

▪️   postępach prac, 

▪️   dobrych i złych praktykach w pracy nad rozwojem produktów,

▪️   ryzykach jakie dostrzegają w procesie.

 

I w trakcie tych spotkań zdiagnozowane zostały następujące problemy:

▪️   Brak jednego procesu/modelu podejścia do pracy nad rozwojem produktu – w efekcie czego każdy tribe pracuje inaczej. 

▪️   Powyższa sytuacja powodowała, że tracono dużo czasu na spotkaniach, aby ustalić gdzie, który zespół jest aktualnie w „swoim” procesie.

▪️   Brak spójności na poziomie wykorzystywanych narzędzi.

▪️   Zbyt mało wymiany dobrych praktyk i brak tworzenia organizacyjnej bazy wiedzy w zakresie tworzenia i rozwoju produktów. 

▪️   Brak głosu klienta w procesie.

 

Co zrobiliśmy

Zdecydowaliśmy się na opracowanie tak zwanego modelu operacyjnego. Jest to opisany proces pracy uzupełniony o dobre praktyki oraz metody i narzędzia rekomendowane do wykorzystania na danym etapie pracy na tworzeniem i rozwojem produktu w banku.

Dzięki takiemu modelowi zespołu uzyskują wspólny model pracy, który ułatwia komunikację oraz utrwala dobre praktyki i ważne, z perspektywy, banku działania w procesie projektowym. 


W ramach projektu:

▪️   przeprowadziliśmy serię rozmów z głównymi interesariuszami, aby poznać ich potrzeby i lepiej zrozumieć to jak docelowy model ma wspierać biznes klienta,

▪️   przeprowadziliśmy serię warsztatów wewnętrznych, dzięki którym opracowaliśmy mapę aktualnego procesu wraz z jego mocnymi oraz słabymi stronami,

▪️   opracowaliśmy prototyp modelu operacyjnego uwzględniający informacje z warsztatów i uzupełniony o doświadczenie zespołu Fuzers – dzięki temu połączyliśmy to, co już w organizacji działa dobrze z najlepszymi praktykami rynkowymi w zakresie pracy nad nowymi produktami bankowymi,

▪️   zweryfikowaliśmy założenia modelu w trakcie spotkań z interesariuszami oraz członkami podzespołów projektowych,

▪️   opracowaliśmy finalną wersję modelu w formie wizualnej wraz z opisem poszczególnych etapów oraz najlepszych praktyk,

▪️   zaprezentowaliśmy finalny produkt głównym interesariuszom w organizacji.

Efekt końcowy

Zespół otrzymał gotowy do wdrożenia i dopasowany do realiów oraz obecnych procesów banku, model pracy nad tworzeniem i rozwojem usług oraz produktów bankowych zawierający:

▪️   kluczowe etapy w procesie,

▪️   listę oraz opis najważniejszych działań na poszczególnych etapach procesu w tym działania uwzględniane głos klienta,

▪️   informacje o tym z kim w organizacji warto się skonsultować przy realizacji wybranych działań,

▪️   wskazanie metod i narzędzi, które warto wykorzystać na poszczególnych etapach procesu.

Zobacz w jakich jeszcze wyzwania z obszaru tworzenia oraz rozwoju usług i produktów możemy pomóc.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do
    naszego newslettera.