Service Design Thinking czy Agile?

Service Design Thinking czy Agile?

Często zdarza się, że nasi rozmówcy mają wątpliwości czym różni się podejście Service Design Thinking od Agile. Oba pojęcia zyskały w ostatnim czasie status tzw. „buzz words” – słów, które są często używane, lecz nie zawsze właściwie rozumiane. Żeby jasno odpowiedzieć na pytanie, co wybrać, musimy odwołać się do kilku podstawowych definicji.

Metodyka Agile

Agile to w zasadzie grupa metodyk zarządzania projektami wywodząca się ze świata IT i tam najczęściej stosowana. Podejście to było odpowiedzią na model projektowania oparty o szczegółowe analizy, który charakteryzował się dostarczaniem klientowi gotowego, kompletnego produktu. Minusem był długi czas oczekiwania.

W zamian zaproponowano klientom rozwiązania, które działają – chociaż nie są od razu wersją finalną projektu. Ta powstaje na skutek kolejnych zmian i rozwijania funkcjonalności w oparciu o informacje od klienta na temat tego co już zostało stworzone. Mówiąc obrazowo:klient, który zamawia „środek transportu” zamiast czekać pół roku na samochód, najpierw dostaje hulajnogę i pytamy go „czy to wystarczy?”, jeśli nie dajemy mu kolejno rower, potem rower z silnikiem etc.

źródło grafiki 

Agile Manifesto

Kilka podstawowych zasad opisanych w tzw. „Agile Manifesto”:

 • Zadowolenie klienta poprzez szybkie i częste dostarczanie mu działających rozwiązań,
 • Gotowość do wprowadzania zmian nawet na bardzo zaawansowanym etapie projektu,
 • Ścisła współpraca zespołów zaangażowanych w projekt,
 • Prostota – kluczowa jest sztuka minimalizowania potrzebnej pracy,
 • Samoorganizacja zespołów,
 • Motywujące środowisko pracy i zaufanie do zespołu,
 • Bezpośrednia komunikacja.

Zaletą pracy w oparciu o Agile jest szybkie dostarczanie rozwiązań, elastyczność, gotowość do zmian. Sprawia to, że takie podejście okazuje się niezwykle atrakcyjne także poza światem IT i często jest adaptowane do pracy innych zespołów. Pozwala ono bowiem szybciej wypracowywać rozwiązania, bez poświęcania długich godzin na spotkania i pogłębione analizy. Finalne rozwiązanie powstaje w wyniku szeregu kolejnych poprawek, czy raczej kolejnych wersji.

Ma to oczywiście swoje konsekwencje – działające rozwiązanie nie oznacza rozwiązania najlepszego, czy nawet wystarczająco dobrego. Chociaż hulajnogą jesteś w stanie dojechać do celu, to nie koniecznie jest to ten środek transportu, którym chcesz codziennie dojeżdżać do pracy.

Etapy metodologii Service Design Thinking

W metodyce Service Design Thinking mamy 5 następujących po sobie etapów:

 • Empatyzacja – zbadanie i zrozumienie potrzeb i perspektywy użytkownika,
 • Ideacja – precyzyjne określenie problemu z jakim się zmaga,
 • Generowanie Pomysłów,
 • Prototypowanie – tworzenie fizycznych modeli/makiet najciekawszych rozwiązań,Testowanie – sprawdzanie co o prototypach sądzą użytkownicy, zbieranie danych, wyciąganie wniosków.

Podstawowym założeniem jest tworzenie rozwiązań, które będą w jak największym stopniu uwzględniały perspektywę użytkownika. Dlatego niezwykle dużą wagę przywiązuje się do pierwszego etapu, czyli empatyzacji Bardzo istotne jest wczucie się i zrozumienie potrzeb tego, dla kogo tworzone jest rozwiązanie, tego jak funkcjonuje na co dzień. Dopiero mając te dane można tworzyć rozwiązania.

Trzymając się przykładu z branży transportu: jeśli do zespołu pracującego w oparciu o Service Design Thinking przyjdzie klient, który powie „potrzebuję środka transportu”, to w pierwszej kolejności projektanci będą starali się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego gdzie się przemieszcza, jak często, z kim, ile za to płaci itp. Następnie spróbują określić co jest jego problemem, np. chce szybko i tanio dojeżdżać do pracy spod samego domu o różnych porach dnia i nocy. Potem przejdą do generowania wielu pomysłów na rozwiązania, z których wybiorą kilka najlepszych Następnie przejdą do budowania makiety – prototypu rozwiązania.

Wynikiem procesu Service Design Thinking jest prototyp przetestowany przez grupę użytkowników. Nie jest to jeszcze gotowy produkt, czy usługa możliwa do natychmiastowego wdrożenia – daje jednak realny pogląd na to, jak ma funkcjonować finalne rozwiązanie.

Service Design Thinking i Agile – podobieństwa

Oba podejścia zakładają szybkie tworzenie czegoś, co użytkownik będzie w stanie zobaczyć i przetestować. W przypadku Agile są to kolejne wersje rozwiązania, w Service Design Thinking mówimy o prototypach.

Zarówno w Agile, jak i w Service Design Thinking jednym ze słów-kluczy jest „iteracyjność”. o możliwość cofnięcia się do poprzedniego etapu, jeśli zaproponowane rozwiązanie nie będzie spełniało potrzeb użytkownika.
Zarówno w jednym jak i drugim podejściu ważne jest angażowanie użytkownika na bardzo wczesnym etapie. Nie zakładamy, że w przebłysku geniuszu stworzymy coś co od razu powali klienta na kolana, lecz staramy się pokazać coś bardzo podstawowego, żeby sprawdzić czy dobrze rozumiemy jego potrzeby.

Service Design Thinking i Agile- podstawowe różnice

W porównaniu z Agile,w Service Design Thinking znacznie większą uwagę przykłada się do analizy i zdefiniowania problemu. Dopiero potem przystępuje się do procesu projektowania rozwiązań.

W Agile zespół od razu dostarcza działające rozwiązanie, które potem jest w kolejnych wersjach dopracowywane i rozbudowywane. W Service Design Thinking produktem są prototypy rozwiązań – coś co daje obraz tego jak wszystko ma działać na końcu, ale nie koniecznie jest czymś co już samo w sobie działa – np. prototypem aplikacji mobilnej mogą być kolejne ekrany rozrysowane na kartkach papieru.

Co wybrać – Service Design Thinking czy Agile?

Service Design Thinking to przede wszystkim metodyka pomocna przy projektowaniu rozwiązań. Dzięki temu, że dużą wagę przykłada do fazy badawczej pozwala tworzyć coś, co w bardzo znaczącym stopniu uwzględnia perspektywę użytkownika. Jeśli więc szukasz sposobu na to żeby być bardziej nastawionym na klientów i słuchaniu jego głosu, wybierz Service Design Thinking.

Agile to z kolei grupa metodyk pomocna przede wszystkim gdy chcesz dostarczyć użyteczne rozwiązanie w rozsądnym czasie. Bardziej sprawdzi się gdy już wiesz co chcesz zrobić, a nie dopiero szukasz pomysłu.

Rekomendacja FUZERS – zaprojektuj z Service Design Thinking, wdrożenie rób w Agile!